de Moslimkrant

Allochtone leerlingen krijgen boeken Arabisch

De Mozaïek school in Helmond krijgt voor allochtone-vluchtelingen leerlingen boeken in Arabisch, Spaans en Pools.

Op initiatief van de landelijke werkgroep Bibliotheek & Integratie is een collectie samengesteld voor allochtone-vluchtelingen leerlingen. Deze bestaat onder andere uit Arabische leesboeken, prenten- en beeldwoordenboeken. De boeken worden uitgezocht door een Syrische vluchteling, en worden ondergebracht bij de bibliotheek van o.a. de Mozaïekschool.

Op eigen initiatief heeft de bibliotheek het prentenboek van het jaar, ‘Sttt! De Tijger Slaapt’ – door uitgeverij Gottmer is gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2018 -, laten vertalen in het Arabisch, Pools, Spaans, Engels en Turks. Het prentenboek wordt aan de ouders meegegeven om het voorlezen te stimuleren.

Taalkundig onderzoek wijst uit dat anderstaligen beter een tweede taal leren als zij over een goede basis in hun moedertaal beschikken. Dit idee is al in 1978 door de Canadees Jim Cummins geformuleerd in zijn afhankelijkheidshypothese.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in Nederland enkele onderwijsexperimenten uitgevoerd die Cummins’ hypothese lijken te bevestigen. Het ging om onderzoek van Frans Teunissen en René Appel waarbij Turkse en Marokkaanse leerlingen via hun moedertaal onderwijs kregen. Zoals verwacht, bleek de vaardigheid in het Turks en Marokkaans-Arabisch van de experimentele groep aan het eind van het onderzoek groter dan die van de controlegroep.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.