de Moslimkrant

Beslag gelegd op Essalam moskee 

Velthoven Gerechtsdeurwaarderskantoor in Rotterdam heeft beslag gelegd op Essalam moskee.

De rechtbank concludeerde eind vorig jaar dat in 1998 en 2005 de statutenwijziging door een aantal bestuursleden van stichting Essalam moskee niet volgens de voorgeschreven regels uit de statuten zijn genomen. Volgens de oorspronkelijke statuten van 1987 moeten bestuursleden uit Rotterdam-Zuid komen.

Door de’ statutenwijziging namen bestuursleden uit de Emiraten zitting in het bestuur. Omdat deze wijziging niet rechtsgeldig is, moet het hele bestuur van stichting Essalam moskee opgeheven worden, aldus de rechter. De rechter besloot tevens dat het bestuur van Essalam moskee de proceskosten moeten betalen aan Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM).

De Gemeenschap Essalam Moskee werd uit onvrede opgericht door bezoekers die vonden dat – de van oorsprong Marokkaanse moskee – is gekaapt door Arabieren uit de Emiraten.

Mediation mislukt
De rechtbank stelde daarbij voor dat beide partijen aan mediation doen om tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan zou de rechter een uitspraak doen. De drie bestuursleden uit de Emiraten van Essalam moskee hebben geweigerd om in de eerste instantie met Stichting Gemeenschap Essalam moskee om te de tafel te zitten.

Later hebben zij hun advocaat Jules Debije en adjunct-directeur Jacob van der Blom gevraagd om namens hen deel te nemen aan de mediation. Stichting Gemeenschap Essalam moskee wilde niet met advocaat Debije en adjunct-directeur Van der Blom om de tafel zitten, omdat zij geen deel uit maken van het bestuur.

Omdat het bestuur van Stichting Essalam moskee, eigenaar van het gebouw, niet de proceskosten wil betalen zoals uitgesproken door de rechtbank, heeft Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM) besloten om Velthoven Gerechtsdeurwaarderskantoor in te schakelen om beslag te leggen op Essalam moskee.
© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.