de Moslimkrant

Eeuwige daders en eeuwige slachtoffers

Onlangs woonde ik op het Arab Camera Festival in Rotterdam een debat bij over ‘media en radicalisering’ waaraan Rena Netjes, Bud Wichers en Abulhassan al Jaberi deelnamen. Deze Abulhassan, ‘gespecialiseerd in debattraining en coaching’, beschuldigde Netjes van ‘vieze propaganda’, en liet zich zeer laatdunkend uit over het werk van de onafhankelijke journalist Bud Wichers, die meer dan eens zijn leven heeft gewaagd in onder meer Libië en Irak.

Volgens Abulhassan is de Nederlandse overheid 100 procent racistisch, zijn de Nederlandse media 100 procent racistisch en zijn overheid en media twee handen op één buik: de media schrijven wat de overheid dicteert. De media hebben hun racisme ‘geïnternaliseerd’, dat is een woord dat vaker wordt gebruikt wanneer je iets niet kunt bewijzen. Dan zeg je dat het is ‘geïnternaliseerd’, ofwel: je kunt niet direct zien dat het er is, maar het is er wel.

Verder zijn volgens Abulhassan alle huidige problemen in het Midden-Oosten een rechtstreeks gevolg van westers handelen, zijn de VS volledig verantwoordelijk voor 1.3 miljoen doden in Irak, heeft het Westen het islamitisch extremisme zelf gecreëerd, en is de voornaamste reden dat er in Nederland, vergeleken met Egypte, minder – zeg maar geen – journalisten worden gearresteerd het feit dat dit in Nederland niet nodig is omdat de Nederlandse journalisten ‘al slaafs genoeg’ zijn.

Uiteraard gebruikte Abulhassan ook de term ‘white supremacism’. De volgende keer dat hij deelneemt aan een debat zou ik er ook weer bij willen zijn, verkleed als Zwarte Piet ditmaal, om hem aan zijn oorlelletje van het podium te trekken zodra hij die term opnieuw bezigt, en ‘oewat jij oewille man’ en andere dingen te roepen die een Echte Zwarte Piet zoal roept.

Iedereen die mij een beetje volgt op facebook weet dat ik stereotypen over Arabieren en andere negers bestrijd waar ik kan, maar van dit soort allochtone jammeraars en hun bondgenoten begin ik onderhand zwaar mijn bekomst te krijgen. Niet omdat ik niet geloof dat de rechtstaat in Nederland zwaar onder druk staat (al worden hier niet binnen een etmaal 800 demonstranten doodgeschoten, zoals in Egypte). Niet omdat ik niet vind dat er een onfrisse xenofobe wind door het land waait. Niet omdat ik niet vind dat het Amerikaanse buitenlandse beleid misdadig en rampzalig is. Niet omdat ik niet vind dat Israel de duimschroeven moet worden aangedraaid. En niet omdat ik niet vind dat Abulhassan al Jaberi zich om deze dingen kwaad mag maken.

Maar wél omdat hij niet beseft hoe onethisch het is zo’n eenzijdige voorstelling van zaken te geven. Omdat hij, door alle schuld bij de ‘white supremacists’ te leggen, zelf een racist is, niet zozeer ten aanzien van de ‘white supremacists’, maar ten aanzien van degenen voor wie hij het denkt op te nemen: de bevolking van het Midden-Oosten, die hij degradeert tot slachtoffers en marionetten die totaal niet in staat zijn hun eigen lot te beïnvloeden.

Door wat er in de Arabische wereld zelf mis is – structureel , historisch, cultureel – volledig buiten beschouwing te laten en zich daar kennelijk ook helemaal niet over op te winden, geeft hij er blijk van meer te geven om zijn eigen frustraties en ijdelheid dan om de Arabische bevolking.

Weet je wat het betekent wanneer je white supremacists veel hogere normen oplegt dan de rest van de wereldbevolking? Dat je een simplistisch en gesloten wereldbeeld van eeuwige daders en eeuwige slachtoffers hebt, en dat is een hele listige vorm van discriminatie en racisme.

Carl Stellweg is auteur, journalist, vertaler en spreker. Van zijn hand verscheen het boekje ‘De wereld van de islam in begrijpelijke taal’. http://ibt.islam.i-bookplatform.nl/

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.