De Moslimkrant wil een progressief en onafhankelijk nieuwsmedium zijn. Wij bieden nieuws, gebaseerd op feiten en niet op gevoelens. Wij willen een platform creëren voor moslims en andersdenkenden die met elkaar het intellectuele debat willen en durven aangaan. Wij streven naar het bevorderen van maatschappelijke en politieke bewustwording onder moslims in de Nederlandse samenleving.

Dit doel willen wij bereiken door:

  • het stimuleren van een intellectueel en politiek debat tussen moslims en niet-moslims
  • wederzijdse misverstanden te benoemen en aan de kaak te stellen
  • een bijdrage te leveren aan de vorming van een publieke opinie onder moslims
  • het verbinden en vergroten van vertrouwen van moslims in de democratische rechtsstaat en haar instituties
  • het versterken van samenwerking tussen moslims en de democratische krachten in de Nederlandse samenleving
  • het aanjagen van een eerlijk en kritisch debat over maatschappelijke en politieke misstanden, zowel binnen de moslimgemeenschappen als daarbuiten
© 2013 - De Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.