de Moslimkrant

Religie als geluksfactor

Religies worden te gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven in Nederland. Religies bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede haalbare idealen zijn.

Vanuit die toonzetting komt de Raad van Kerken met een nieuwe uitgave getiteld ‘Op weg naar geluk’. De uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning laat zien hoe godsdiensten op een positieve manier kunnen helpen de wereld op te bouwen.

‘Op weg naar geluk’ maakt met korte teksten inzichtelijk hoe religies als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme net als het christendom inspiratie kunnen bieden aan de gelovigen.

Verschillende religies leggen nadruk op de manier waarop gelovigen zelf de bronnen raadple-gen. In de uitgave komen ook diverse studenten aan het woord. Osman, een imam in opleiding.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.