de Moslimkrant

VRT gaat islamitische erediensten uitzenden

De Vlaamse Omroep Organisatie (VRT) zal op 10 december voor het eerst een islamitischeuitzenden op net Eén.

De VRT, zendt per jaar 40 vieringen uit van de in België erkende godsdiensten zoals de rooms-katholieke, de orthodoxe, de protestants-evangelische en de Israëlitische eredienst.

De VRT zegt dit te doen om kijkers die hun huis niet meer uit kunnen toch een dienst kunnen volgen en krijgt een breder publiek inkijk in de verschillende erkende godsdiensten in het land.

Volgende week wordt een islamitische eredienst naar aanleiding van de geboorte van de profeet Mohammed opgenomen. België is één van de weinige Europese landen die de Islam als godsdienst in 1974 heeft erkend.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.