de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Advocaat Enait geschorst

Op 1 augustus 2008 werd Mohammed Enait als advocaat beëdigd bij de Rechtbank Rotterdam. Tijdens de behandeling van een strafzaak door de meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam op 6 augustus 2008 trad Enait voor het eerst op als advocaat. En in die hoedanigheid heeft hij geen gehoor gegeven aan de oproep van de bode om op te staan voor de binnenkomende rechters. Het bestuur van de rechtbank sprak begin september met Enait over zijn gedrag. Hierop heeft de rechtbank een aanbeveling opgesteld, waarin stond dat een advocaat in principe uit respect opstaat, maar in zeer uitzonderlijke gevallen mag blijven zitten als diepe geloofsovertuigingen hem dat voorschrijven. Een publiek debat was het gevolg.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.