de Moslimkrant

Commissie gaat promotie Soroush onderzoeken

Het College van Bestuur heeft vandaag bekend gemaakt, de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, verzocht onderzoek te doen naar de promotie van dr. Nazar Soroush.

Nazar Soroush promoveerde op 4 september 2018 op de dissertatie getiteld ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland; De Leefwereld van Jonge Salafisten in Nederland’.

Het College van Bestuur heeft de Utrechtse hoogleraar prof. mr. dr. A. Hol benoemd als voorzitter van de commissie. Het besluit van het College van Bestuur volgt op ontvangen signalen van externe partijen in de afgelopen weken. Die signalen geven aanleiding tot twijfels omtrent de inhoud en de methodologie van het proefschrift.

Soroush ging drie jaar lang langs bij vrijwel alle “streng islamitische” centra in Nederland en schetst een onheilspellend beeld van orthodoxe moslims. Salafisten werken volgens hem de integratie tegen en zijn weinig loyaal aan de samenleving. Een van de klachten komt van de Imam Malik Moskee in Leiden die in het proefschrift is neergezet als salafistisch. Die typering klopt niet volgens advocaat Royce de Vries die in een brief aan de universiteit om rectificatie heeft gevraagd.

De opdracht van de universiteit aan de commissie is te onderzoeken of de inhoud van het proefschrift van Nazar Soroush aanleiding geeft tot het oordeel dat sprake is van een schending van algemeen aanvaarde principes voor wetenschappelijke integriteit en goede wetenschapsbeoefening. De commissie zal hierover advies uitbrengen aan het College van Bestuur.

De universiteit verleent tot de ontvangst van het advies van de commissie geen medewerking aan de verspreiding van de dissertatie en heeft Soroush gevraagd zich ook van verspreiding te onthouden.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.