de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

CTIVD gaat werkwijze AIVD bij Haga Lyceum onderzoeken

De commissieleden van de CTIVD. Foto; CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft vandaag bekend gemaakt een kortdurend rechtmatigheidsonderzoek te gaan verrichten naar de gegevensverstrekking door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan Nederlandse overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum (CHL) en/of aan de school verbonden personen.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, zegt dat het onderzoek nodig is: “vanwege de vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt.”

Het onderzoek zal betrekking hebben op alle vormen van gegevensverstrekking aan overheidsinstanties door de AIVD over de school, diens bestuurders en/of andere personen verbonden aan de school in de periode 2018/2019.

De aankondiging is per brief kenbaar gemaakt aan de Eerste en de Tweede Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties en in afschrift aan de directeur-generaal van de AIVD.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.