de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

De Gülenbeweging: Nederland wordt eindelijk wakker

Wat heeft dat lang geduurd! Eindelijk is er in de Tweede Kamer een meerderheid om achter de schimmige Gülenclub aan te gaan. Al vanaf 2007 heeft afgezwaaid raadslid voor Leefbaar Rotterdam, Anita Fähmel, aandacht gevraagd voor de gevaren van Gülen in Nederland. Wat zeg ik? Aandacht gevraagd? Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan, debatten gevoerd, zwikken schriftelijke vragen gesteld, zeeën van tijd besteed en zelfs in 2008 een motie ‘Onderste steen boven’ ingediend: 

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/fethullah_guelen_aangenomen/

Die werd aangenomen, maar zonder resultaat. Langzaamaan stond ze niet meer alleen in haar zorgen. SP-Kamerlid Karabulut trok ook ten strijde. Nu is er dan eindelijk een begin van een alerte landelijke overheid.  Die krijgt er een zeer zware dobber aan, daadwerkelijk grip te krijgen op deze stevige, goed georganiseerde, geoliede machine, die zich niet zo maar uit het veld laat slaan. De Gülenbeweging is immers al ver gevorderd in het behalen van haar eigen doelstellingen: doordringen in de wereld der instituties waar de echte beslissingen worden genomen om zo, zonder geweld te hoeven gebruiken, toch de wereld naar je hand zetten. Dat lijkt aardig te lukken: Rotterdam telt al een aantal Cosmicusscholen die op de Gülenleest zijn geschoeid. De krant Zaman is in handen van Gülenbeweging. Dan hebben we ook nog signalen van de politieke infiltratie, vooral binnen het CDA, maar ook in andere partijen en niet te vergeten: de club HOGIAF die handelsmissies verzorgt. 

Stuk voor stuk betrokken, maar toon het maar eens aan: een organisatie ontmaskeren die de buitenwereld juist wíl laten geloven hoe prachtig, open, transparant, liberaal en westers men is, maar feitelijk het tegendeel nastreeft.

Nederland lijkt nu wakker. Ik hoop dat de onderste steen bovenkomt, maar ik heb er een hard hoofd in. Als je de websites van al deze genoemde organisaties bezoekt, is er niets, helemaal niets, dat ook maar enige aanleiding geeft om te vermoeden dat zij wel eens bezig zouden kunnen zijn met de (geweldloze) jihad. Ook individuele leden van deze organisatie zitten al lang op strategische plekken in ons bestel: bij de politie, de rechtspraak en op meer plekken waarvan je echt niet wil dat daar mensen werken die een andere agenda hebben. 

Het aantonen van de echte agenda van deze onderwijsinstellingen, handelsorganisatie en krant is bijna onmogelijk. De dekmantel werkt goed en de standaard verdedigingslijn ook: Jullie met al je verhalen, jullie kunnen niets aantonen, jullie discrimineren, jullie scheren alle moslims over één kam.  

Alleen een paar diehards , sommigen zelfs van Turkse huize, durven het aan om zich openlijk af te vragen of we de Gülenbeweging wel kunnen vertrouwen. Hoe stop je deze infiltratie? Met de voorgestelde subsidiestop gaat dat echt niet lukken. Geld zat binnen die club. Nederland wordt wakker, nu het misschien, nog niet te laat is!

Wees niet bang om uitgemaakt te worden voor intolerante staat of erger, racistische staat. Ook dat is onderdeel van de strategie van de Gülenbeweging.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.