de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

De moslimpartij

Na de Moslimkrant, nu ook een Moslimpartij. In Rotterdam gaat een nieuwe politieke beweging het licht zien, zo wist het Algemeen Dagblad recent te melden. Deze partij wil een stem geven aan de plaatselijke moslimgemeenschap. “De partij heeft als doel om vanuit een nieuwe inspiratiebron politiek te gaan bedrijven”, zei voormalig PvdA-raadslid Mohamed Talbi. Daarmee is de toon gezet.  

De huidige politieke partijen bedrijven vanuit een oude of verkeerde inspiratiebron politiek én geven de plaatselijke moslimgemeenschap geen stem. Dat is een goede reden om een eigen partij te starten. Als je belangen niet worden behartigd en je voelt je niet gehoord en velen vinden dat met jou, dan is er alle reden om je politiek te gaan organiseren. Dat kan in Nederland, dat mag in Nederland en daarom hou ik van Holland!

Spannend initiatief
Ik vind de moslimpartij een spannend initiatief. Hoe zal de PvdA reageren? In Rotterdam is dat de partij waar de meeste moslims op stemmen en uit wiens achterban de nieuwe politici voortkomen. Eigenlijk hebben wij de moslimpartij aan de PvdA te danken! Hoe gaat deze moslimpartij, die toch iets, nee niet iets, maar veel met de Islam van doen zal hebben, invulling geven aan de scheiding tussen kerk en staat?

Met welke politieke agenda gaat de partij komen? Meer moskeeën en islamitische scholen? Gratis parkeren tijdens het vrijdaggebed? Een stop op het preventief fouilleren? Meer ruimte voor religieuze en culturele gebruiken? Weer terug naar de oude tijd dat er speciaal voor moslimvrouwen aparte emancipatietrajecten werden gestart? Een stop op de homo-emancipatie? Of meer ruimte voor de liberale moslims om in eigen kring het debat aan te gaan? Voorrang voor moslims om vanuit de bijstand aan het werk te mogen gaan? Of een stevige agenda om de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit te stoppen? Extra subsidie voor taallessen? Tot we de politieke agenda van de moslimpartij hebben gezien, blijft het gissen.

 Moslimfietspaden
Mijn gemijmer komt voort uit het feit dat er ook zoveel zaken zijn die niet-islamgerelateerd zijn en die ons als Rotterdamse gemeenschap allemaal aangaan: het binnenhalen en behouden van werkgelegenheid, veilig over straat gaan, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, goed onderwijs voor alle kinderen, goede bereikbaarheid van de stad, et cetera. Daar hoef je geen eigen partij voor op te richten. Ook niet voor moslimfietspaden met of zonder boerka’s.

Het zal dus toch om de onderwerpen draaien die ons als samenleving al tijden in de weg zitten. Als samenleving zullen we door de komst van een moslimpartij misschien beter weten waar de moslimgemeenschap voor staat. Hoe groter de aanhang, hoe beter we als samenleving weten wat DE agenda is van DE moslims. Dat helpt!

Voor het oprapen
In tijden waarin we als volk, als gemeenschap, als community vooral op zoek moeten naar genormaliseerde verhoudingen en een SAMENleving kan het geen kwaad om de scherpte nog eens op te zoeken. Van wrijving komt glans. De dood in de pot van een moslimpartij is een kleine achterban. Volgens de betrokkenen is er echter veel behoefte aan een moslimpartij, dus zou de steun enorm groot moeten zijn. Als alle moslims op deze partij stemmen, wordt de moslimpartij in één klap de grootste van de stad.

Toch vertrouw ik erop dat het grootste deel van de moslimgemeenschap geen behoefte heeft aan een eigen moslimpartij. Maar als al die moslims die onze taal niet spreken worden geactiveerd of geronseld om op de moslimpartij te gaan stemmen, dan hebben we het over zetels, die alleen al vanwege de naam van de partij, voor het oprapen liggen. Om aan de macht te komen geen verkeerde strategie!

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.