de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Deltaplan ‘aanpak discriminatie en uitsluiting’!

‘Niets nieuws onder de zon’, was afgelopen dinsdag mijn reactie en de reactie van velen in mijn omgeving.

Klaarblijkelijk wist een deel van de Nederlandse samenleving het al lang, óók op de woningmarkt is er sprake van discriminatie. Zelf ervaren of vaak genoeg van anderen gehoord.

Maar tja het is geen issue in de brede Nederlandse samenleving, dus moet het leven geruisloos doorgaan. Er zijn belangrijkere zaken in het leven, is de algemene tendens, als je het in je hoofd haalt om het probleem te bespreken.

Maar dinsdag bracht de NOS het in het 8-uur journaal: discriminatie op de woningmarkt! Weekblad De Groene Amsterdammer heeft onderzocht of Rachid en Jaap dezelfde kansen hebben op de woningmarkt, en het antwoord is nee. ‘Duh. Natuurlijk is het antwoord nee’. Het is al jaren publiek geheim dat er op de woningmarkt -net als op de arbeidsmarkt, net als in het onderwijs, net als bij uitzendbureaus- gediscrimineerd wordt.

Zogenaamd geschokt
Maar pas als de mainstream media discriminatie en uitsluiting constateren, is het probleem reëel. Dan zijn schijnheilige bestuurders van de uitzendbranche en de Nederlandse Vereniging van Makelaars zogenaamd geschokt. Het gebeurt op grote schaal, maar ze wisten het niet? Of ze zijn oostindisch doof, of ze realiseren zich niet dat wat normaal is hun witte bubbel, niet voor anderen is weggelegd; of ze leggen hun oor bewust niet te luister in de niet-witte samenleving!

Maar gelukkig heeft het nieuws het kabinet bereikt. Minister Ollongren neemt haar verantwoordelijkheid hierin en roept gedupeerden op om aangifte te doen bij de politie en om melding te maken bij anti-discriminatiebureaus.

Uhm. Aangifte doen bij de politie? Hoe dan? Denkt de minister dat je keurig netjes te horen krijgt ‘mevrouw/meneer, wij kunnen u niet uitnodigen voor bezichtiging òf u komt niet in aanmerking voor de woning omdat wij geen allochtonen willen!’

De Groene Amsterdammer heeft discriminatie kunnen blootleggen omdat de redactie Rachid en Jaap identiek creëerde, met uitzondering van de namen. Ook heeft de redactie zich in andere gevallen voorgedaan als verhuurder en expliciet aan makelaars gevraagd om niet aan allochtonen te verhuren. In verreweg de meeste gevallen is het verzoek gehonoreerd.

Dus minister, hoe moet Rachid bij de politie discriminatie aannemelijk maken?

Geen woorden maar daden
Dan melding doen bij anti-discriminatiebureaus. Dat zou zinnig zijn als minister Ollongren ook maatregelen neemt om het probleem aan te pakken. Geen woorden maar daden. Er liggen al talloze meldingen bij anti-discriminatiebureaus te wachten op actie. Bovendien heeft ook consumentenprogramma Radar recentelijk discriminatie bij uitzendbureaus blootgelegd. Wat zien de melders daarvan terug? Niets!

Het zou van daadkracht getuigen als minister Ollongren in plaats van gedupeerden op te roepen tot het doen van meer melding, zelf ook in actie komt. Na zoveel jaren wachten op oplossing vanuit de markt, is het nu hoogtijd voor een deltaplan ‘aanpak discriminatie en uitsluiting’!

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.