de Moslimkrant

DENK: Presidium doet aan machtsmisbruik

De dagelijkse leiding van de Tweede Kamer (Presidium), heeft DENK, ondanks de adviezen van de onafhankelijke vereffenaar, ten onrechte financieel benadeeld.

Het Presidium wil de financiële bijdrage van de fractie DENK vanaf augustus 2018 flink korten en negeert hiermee volledig de experts die zij zelf hebben ingeschakeld. Dat schrijft DENK in een persbericht.

Het gaat om een onterechte verrekening tussen Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Het Presidium zag voor de verkiezingen van 2017 geen relatie tussen de Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Na maart 2017 is het Presidium van mening dat het hier wel om dezelfde organisatie gaat. Bij de beëindiging van een fractie, in dit geval Groep Kuzu/Öztürk, is er op grond van artikel 6, tweede lid van de fractiekostenregeling sprake van doorbetaling van 6 maanden om onder meer afspraken met het personeel en lopende verplichtingen na te komen. Dit zou volgens DENK door het Presidium zelf in een brief op 24 mei 2017 aan DENK hebben laten weten.

DENK vindt het onbegrijpelijk dat een registeraccountant en een onafhankelijke vereffenaar, aangesteld door het Presidium zelf, de jaarrekening wel vast kunnen stellen, maar het Presidium niet. In tegenstelling tot de eerstgenoemden, bestaat het laatstgenoemde orgaan uit politici, die op deze manier misbruik maken van hun positie om politiek af te rekenen met DENK.

Volgens Farid Azarkan, fractievoorzitter DENK: “Het heeft er alle schijn van dat in het bestuurlijk orgaan, het Presidium van de Tweede Kamer in dit geval, politieke besluiten worden genomen.”

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.