de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Essalam moskee in handen van Rotterdammers

De Rotterdamse Essalam moskee heeft weer een bestuur. Vrijdag 16 november jl. heeft de Rechtbank Rotterdam een einde gemaakt aan de periode waarin Stichting Moskee Essalam ‘stuurloos’ was.

De Rechtbank benoemde een nieuw bestuur van in totaal acht personen, allen afkomstig uit Rotterdam-Zuid. De rechtbank doet daarmee recht aan de oprichtingsstatuten van Stichting Moskee Essalam. Hiermee is een einde gekomen aan een chaotische periode.

Vorig jaar (op 6 december 2017) oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat statuten van Stichting Moskee Essalam op een niet-rechtsgeldige wijze waren gewijzigd. Het voltallige destijds zittende bestuur bleek aldus onbevoegd. Drie van die niet-rechtsgeldig benoemde bestuurders waren Arabische bestuurders met directe banden met de Al Maktoum Foundation, die de Essalam moskee deels heeft gefinancierd. Als gevolg van het vonnis van 6 december 2017 ontbrak binnen Stichting Essalam Moskee het bestuur volledig.

Omdat de geldende statuten van Stichting Moskee Essalam niet voorzien in een procedure voor het benoemen van bestuurders in het geval het gehele bestuur van de stichting ontbreekt, werd de Rechtbank door een aantal moskeebezoekers, deels verenigd in de Stichting Gemeenschap Essalam Moskee, verzocht een bestuur te benoemen.

De moskeebezoekers hebben de rechter gevraagd daarbij zo veel als mogelijk de oorspronkelijke statuten van de stichting in acht te nemen. Deze oorspronkelijke statuten schrijven voor dat het bestuur gevormd moet worden door personen die in specifiek benoemde wijken in Rotterdam-Zuid wonen.

Gelijktijdig werd namens de Al Maktoum Foundation een verzoek bij de Rechtbank Rotterdam ingediend om tot de benoeming van een bestuur te komen. De Al Maktoum Foundation wilde graag zo veel mogelijk invloed op het bestuur hebben omdat zij de moskee deels gefinancierd heeft.

De indieners van de beide verzoeken tot het benoemen van een bestuur bleven verdeeld over de wijze waarop de bestuurders benoemd zouden moeten worden. Gedurende al die tijd beschikte de moskee niet over een rechtsgeldig bestuur.

Mohammed Achour van Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM) is blij met de uitspraak van de rechter. “Eindelijk is er een einde gekomen aan de jarenlange juridische strijd over de zeggenschap binnen de Stichting Moskee Essalam. Het is nu tijd om het verleden achter ons te laten en naar de toekomst te kijken en om samen te werken met alle betrokken partijen in het belang van de islamitische gemeenschap betrokken bij de Essalam Moskee.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.