de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Waar trekt u de scheidslijn?

Trieste balans van de barbaarse aanslag in Parijs: 12 doden en veel (zwaar) gewonden. Alles wijst erop dat het om moslimfundamentalisme gaat. Koren op de molen van sommigen: tijd om alle moslims over één kam te scheren. Die mensen vind ik niet alleen eng maar ook een bedreiging voor onze samenleving. Neem in gedachte de recente oproepen om, in navolging van de brandbommen op Zweedse moskeeën, ook Nederlandse moskeeën in brand te steken. Als dat niet valt onder ‘oproepen tot haat en geweldpleging’ en als dat geen bedreiging is voor onze samenleving!

As van het kwaad
Saillant detail, de oproepen om Nederlandse moskeeën in brand te steken zijn gedaan op de Facebook-pagina ‘Steun de PVV’ die in het leven is geroepen om Wilders te steunen bij zijn oproep om een mars te houden door Schilderswijk. Moet de voltallige PVV-fractie nu openlijk stelling nemen tegen deze extremisten, die duidelijk gelieerd zijn aan de partij? Als dat niet gebeurt, moeten alle PVV-politici en sympathisanten verantwoordelijk worden gehouden voor de extremistische oproepen om moskeeën in brand te steken?

Als wij nou eens inzien dat onze grootste vijanden fundamentalisme en extremisme zijn, wat je ook voor of na die woorden plakt, kunnen wij samen ten strijde trekken tegen het kwaad. Zo zijn Joodse fundamentalisten het probleem, niet Joden in het algemeen. Christelijk fundamentalisme is het probleem, niet het Christendom. Moslimfundamentalisme is een bedreiging, niet moslims in het algemeen. Zo zijn er ook atheïstische fundamentalisme, milieu-extremisten, nationalistische extremisten, enz. Maar gelukkig kunnen wij onze ratio gebruiken om niet alle atheïsten, milieuactivisten en nationalisten over één kam te scheren. Waarom is het dan acceptabel als sommigen zich laten leiden door onderbuikgevoelens als het gaat om moslimfundamentalisme?

Waar een wil is, is een weg
Het is nu meer dan ooit tijd om een duidelijke scheidslijn te trekken tussen burgers die de rechten en plichten van onze democratische staat respecteren, inclusief vrijheid van meningsuiting versus burgers die een bedreiging zijn voor onze democratische waarden. Mijn wij/zij-scheidslijn ligt bij goedwilligen versus kwaadwilligen. Het kan mij geen ene malle moer schelen of wij dezelfde huidskleur hebben of niet, of wij in hetzelfde land geboren zijn of niet, of wij dezelfde religieuze achtergrond hebben of niet, of wij samen onder de noemer ‘allochtoon’ of ‘autochtoon’ vallen of niet. Belangrijk is dat wij dezelfde democratische idealen willen verdedigen. En als wij, die zeggen onze democratie te willen verdedigen, samen geen blok willen vormen, hebben zij, die de democratie omver willen werpen, gewonnen. Waar ligt uw scheidslijn?

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.