de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Feiten en fabels over Turkse Nederlanders

Nu PvdA-kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Oztürk uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA zijn gezet, hebben de diverse media getracht een reconstructie te maken van de aanloop naar deze ingrijpende maatregel van de PvdA Tweede Kamerfractie, met steun van de partijtop.

Hoe proberen de beide partijen nu hun gelijk te halen? Welke redenen geven ze prijs?
Van Kuzu en Oztürk zijn twee optredens bekend: een persverklaring en een televisieoptreden bij Pauw. Volgens de persverklaring hebben ze besloten niet verder met de PvdA te gaan omdat ze monddood werden gemaakt. Bij Pauw legden ze uit waarom ze tegen het plan van Asscher waren de Turkse organisaties te monitoren: al vier jaar laat de minister onderzoek doen naar deze organisaties en keer op keer komt daaruit naar voren dat die transparant zijn. Maar Asscher neemt daar geen genoegen mee en gaat telkens door met nieuwe onderzoeken.

Tegelijkertijd hebben de twee politici uitgelegd dat ze een verklaring moesten ondertekenen om publiekelijk te uiten dat ze vertrouwen hebben in de koers van de minister. “Vertrouwen spreek je uit als er wantrouwen is, en die was er niet, ”legde Kuzu bij Pauw nog uit.

PvdA gebruikt nog een andere techniek om haar gelijk te halen. In de eerste plaats doen ze er alles aan om de heren een slecht imago te bezorgen: de sfeer was goed maar zij hebben het verpest, het zijn Turks-nationalistische parlementsleden. Eén incident is door de PvdA telkenmale gebruikt om de oud-collega’s te bezoedelen: Oztürk zou aan het eind van een emotioneel beladen fractievergadering naar collega Ahmed Marcouch hebben geroepen: “Moge Allah je straffen.” Samsom vond dat doodeng. Oztürk legde het incident bij Pauw uit als een ‘godverdomme’ op z’n Turks.

Wat zegt het over een partij die twee oud-collega’s op deze manier zwart maken? Kuzu en Oztürk hebben tot dusver geen negatieve uitlatingen over oud-collega’s gedaan. Ze hebben wel gezegd dat Asscher een politiek van uitsluiting bedrijft.

Fractieleider Samsom en minister voor Integratiezaken Asscher verantwoorden hun besluit door te verwijzen naar de positie van Turkse Nederlanders. Ze proberen daarmee over de rug van de Turks-Nederlandse bevolking hun gelijk te halen. De lange arm van de Turkse overheid zou de Turken in hun greep hebben, tot aan Nederland. Turken zouden te veel op Turkije zijn gericht. Hun integratie is, met andere woorden, een grote zorg. Kuzu en Oztürk zijn natuurlijk niet om deze reden uit de fractie gezet. Maar daar lijkt het wel op als Samsom en Asscher deze relatie leggen. Daarnaast zijn er ernstige twijfels over hun visie hierop.

Veel onderzoeken van recente datum laten een positief beeld zien van Turkse-Nederlanders. Het onderzoek ‘Ontwikkeling in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders; risico’s op criminaliteit en radicalisering’, uitgegeven door Boom Lemma 2014, concludeert juist: onder Turkse Nederlanders lijkt extremistisch gedachtegoed nauwelijks weerklank te vinden. De geleidelijke inhaalslag waar Turkse Nederlanders mee bezig zijn, maakt dat het beeld van een zorgwekkende toestand in hun maatschappelijke positie, zoals in diverse media wordt geschetst op basis van onderzoek, niet kan worden bevestigd.

De PvdA heeft een sterke Turkse achterban en was tot voor kort erg geliefd. Maar deze wijze van opereren komt contraproductief over. Onverenigbare verschillen met collega’s ervaren is één ding, maar een hele bevolkingsgroep gebruiken voor het eigen gelijk is van een andere orde.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.