de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Forum-medewerker brein achter Turks drama

Achter het deelonderzoek van Motivaction, wat afgelopen week voor politiek alarm heeft gezorgd, ligt een over de hoofden van de moslimjongeren gespeelde schaakspel die alleen verliezers kent.

Motivaction deed onderzoek naar de houding en opvattingen van Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren ten aanzien van de ontwikkelingen in de Arabische regio en Turkije. Een groot deel van de Turkse jongeren toont sympathie voor jihadisten, zo blijkt uit het onderzoek waarvan Forum opdrachtgever is.

Schaakspel Forum
De inmiddels vertrokken programma-coördinator Halim El Madkouri was de man die het dossier radicalisering van binnen en buiten kende. Hij kwam in opspraak na de ophef over de subsidiebestedingen van Forum. Forum wordt nu opgeheven en een deel van het budget van 4 miljoen euro gaat naar het Verwey Jonker Instituut. Hoeveel medewerkers van Forum naar het Verwey Jonker instituut herplaatst worden met dat budget is nog onbekend.

Waarom heeft Forum met het deelonderzoek gewacht totdat ook de Tweede Kamer met Lodewijk Asscher zou gaan debatteren over een onderzoek naar vier conservatief-religieuze Turkse stromingen en organisaties, te weten: Süleymanci, Milli Görüs, Diyanet en de Gülenbeweging?

Het brein achter de mediastunt is Zeki Arslan, zeggen bronnen van de Mosllimkrant. Sinds het vertrek van Halim El Madkouri heeft zijn collega Zeki Arslan er alles aan gedaan om Halims plek over te nemen. Het deelonderzoek dat door Motivaction is uitgevoerd was ruim een maand klaar. Maar onder de koepel van Forum, heeft Arslan gewacht het onderzoek naar buiten te brengen. Zeki Arslan is van Koerdische afkomst en neemt graag de Turken in Nederland onder vuur. Met het onderzoek op de juiste timing naar buiten te brengen, hoopt hij nog te claimen dat Forum een belangrijke rol kan spelen in het verkopen van de angst, maar belangrijker nog is zijn positie en toekomst veilig te stellen met een baan bij een van de ministeries of binnen het Het Verwey-Jonker Instituut.

Pikant detail is dat de woordvoerder van Forum de zoon is van diezelfde Zeki Arslan. Zoon Arslan is zeer actief binnen de VVD Rotterdam en blijkt het brein te zijn van de VVD-slogan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: In Rotterdam spreken wij Nederlands.

Turkse lobby
Geen wonder dat Turkse organisaties en jongeren woedend waren over de kosten van het onderzoek en vooral over de passage: De opvallende opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren kunnen mogelijk verklaard worden door hun Turkse referentiekader: zij volgen het nieuws over de regio vooral via Turkse televisie (86%) en zijn uitgesproken positief over het beleid van (en banden met) de huidige Turkse regering, die een eigen visie op de conflicten in de Gazastrook, Syrië en Irak heeft.

De Turkse organisaties en in het bijzonder Diyanet en Milli Görüs zien in het onderzoek en de timing waarmee het naar buiten is gebracht het zoveelste bewijs dat zij niet serieus worden genomen, vooral na de reactie van minister Asscher.

PvdA-frictie
Ook binnen de PvdA is fikse ruzie ontstaan na bekendmaking van het onderzoek, al deden de hoofdrolspelers alsof de discussie ging over de rol van de Turkse organisaties bij integratie. Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk hebben hun partijgenoot Asscher op het matje geroepen en hem beschuldigd van uitsluitingspolitiek. Asscher wil de Turkse organisaties minimaal vijf jaar volgen om hen te dwingen de integratie van Turken in Nederland te bevorderen nu voor hem onduidelijk is welke rol de Turkse organisaties spelen in de integratie en de invloed van de Turkse regering op deze organisaties. Dat was tegen het zere been van de Turkse organisaties en die brachten “hun” Kamerleden in oppositie.

De sterke band met de Turkse organisaties en hun achterban leidde eerder tot een botsing met de eigen fractie. Kuzu was bij de verkiezingscampagne in 2012 goed voor 23.000 stemmen. Kort na zijn aantreden als Kamerlid moest Kuzu een deel van zijn portefeuille alweer inleveren. Hij moest ook het woordvoerderschap over geestelijke gezondheidszorg afstaan omdat hij had gefigureerd in een reclame van een Turkse zorgverzekeraar die achter de schermen Kuzus campagne zou hebben gefinancierd.

Voor de kersverse woordvoeder integratie Ahmed Marcouch was dat reden om scherp afstand te nemen van zijn Turkse fractiegenoten Kuzu en Öztürk. Want het is het juist de taak van de minister, die verantwoordelijk is voor het integratiebeleid, om de vinger op de zere plek te leggen waar het gaat om integratie, aldus Marcouch. Marcouch zou gebruikt zijn en in stelling gebracht door de fractie om de twee Turkse Kamerleden het zwijgen op te leggen.

Geen zuivere Turkse koffie
Asscher voelt aan zijn politieke antenne dat het onderzoek niet zuiver Turkse koffie is. Maar het dossier Forum waar hij zo weinig mogelijk aandacht aan wil schenken, blijft hem achtervolgen. Forum moet koste wat kost uit het nieuws blijven.

De volgende dag bracht hij als een speer een bezoek aan de Turkse moskee in IJmuiden, dat gelieerd is aan Diyanat en die door Ankara wordt bestuurd, om de door Forum aangerichte schade te beperken. De Turkse Kamerleden vormen een probleem voor Asscher, want ze kunnen de PvdA-fractiepolitiek gijzelen, vooral in de grote steden. Met de Statenverkiezingen voor de deur kan noch de minister noch de PvdA zich een dreun permitteren na de verkiezingsnederlaag van afgelopen maart.

De minister laat daarom nu een eigen onderzoek uitvoeren om zo de Turkse Kamerleden, de Turkse organisaties en hun achterban maar te vriend te houden. En met die Statenverkiezingen voor de deur kun je in de politiek de Turkse organisaties en hun achterban beter niet als vijand hebben!

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.