de Moslimkrant

Geboortedag Profeet wereldwijd gevierd

Vandaag en morgen vieren moslims wereldwijd de geboortedag van de Profeet Mohammed: Aid al-Mawlid in het Marokkaans, Milaad en-nabi volgens de Surinaamse en Molukse moslims. De Turken noemen de geboortedag Mevlid Kandili.

De Profeet Mohammed werd geboren op de twaalfde dag van Rabie-al-Awwal, de derde maand van het moslimkalenderjaar, omstreeks het jaar 570 van de christelijke jaartelling.

De meningen over het wel of niet vieren van de geboorte van de Profeet verschillen, afhankelijk van de leerschool binnen de moslimgemeenschap. De tegenstanders vinden het vieren een verboden verzinsel, terwijl de voorstanders het zien als uiting van hun liefde en respect voor de Profeet, in dienst van een traditie dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De gebeurtenis wordt hoe dan ook in de gehele moslimwereld uitbundig gevierd. Thuis en in de moskee bezingen mensen het leven van de Profeet.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.