de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Geen plek voor nieuwe islamitische middelbare scholen

Het afgelopen jaar zijn alle 10 aanvragen die werden gedaan voor het oprichten van een islamitische middelbare school, afgewezen.

De aanvragen voor de middelbare scholen waren allemaal gedaan in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Reden voor de afwijzingen was dat de oprichters niet aan de stichtingsnorm voldoen of dat niet hebben kunnen aantonen.

De stichtingsnorm is een wettelijk vastgelegde norm en geeft per schooltype aan hoeveel leerlingen minimaal nodig zijn om in aanmerking te komen voor oprichting en financiering.

In Nederland zijn 54 islamitische basisscholen, waar ongeveer 15.000 leerlingen les volgen, en twee islamitische middelbare scholen: Het Avicenna College in Rotterdam en Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

In de Grondwet (artikel 23) staat dat iedereen een school mag oprichten. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.