de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Gemeenteraad Gouda tegen plan moskee

In een raadsvergadering sprak woensdagavond een krappe meerderheid zich uit tegen het plan van het college om in de voormalige PWA-kazerne ondermeer een groot islamitisch centrum te vestigen.

Doordat collegepartij VVD zich definitief aansluit bij de bezwaren van de voltallige oppositie, blijft de steun voor het collegeplan steken op 17 raadsleden. 18 raadsleden zullen volgende week woensdag tegen het plan gaan stemmen.

De verantwoordelijke wethouder, de D66’er Tetteroo, bleef woensdagavond vaag over wat het college gaat doen als het plan volgende week echt verworpen wordt. Volgens hem gaan burgemeester en wethouders het zomerreces gebruiken om een plan te verzinnen waarmee zij het vertrouwen van de wijk in het gemeentebestuur kunnen herstellen.

Dat het collegeplan, dat veel geld en tijd heeft gekost, in duigen valt, kan volgens hem niet alléén geweten worden aan slechte communicatie. „Soms ben je het in een democratie nu eenmaal met elkaar oneens. En blijf je het oneens, hoeveel je ook met elkaar praat.”

Alle fracties blikten woensdagavond terug op het achterliggende jaar en kwamen met kritiek op anderen en/of zelfkritiek. Volgens PvdD-raadslid Kerkmans verdienen veel partijen en groeperingen een rode kaart en zou het proces wel eens heel anders gelopen kunnen zijn als het niet om een moskee maar een kerk was gegaan.

Dat laatste bestreed SGP-raadslid Versteeg: „Wij zijn hoe dan ook tegen het gebruik van een abc-constructie om een religieuze groepering aan onderdak te helpen. Ook als het een kerk betrof, zouden we tegen zijn.” Aldus het RD.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.