de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Get real

Een beetje vakkennis helpt om de discussie over doelgroepenbeleid in relatie tot criminaliteit nu eens en voor altijd te beslechten. Ik ben voor doelgroepenbeleid. Tegenstanders die om het hardst roepen -nu nog luider en vuiler dan normaal omdat ze stemmen willen winnen- vinden dat doelgroepenbeleid gelijk staat aan discriminatie. Dat is het ook! Stop met daar zo’n issue van te maken en haal het uit de sfeer van racisme. Discriminatie in de criminologie is niet meer en niet minder dan zinvol onderscheid maken. We stoppen vele honderdduizenden euro’s in onderzoek om er achter te komen hoe we criminaliteit kunnen voorkomen. Daar is de hele samenleving bij gebaat.

Kans benutten
Minder misdaad is beter voor iedereen. Hoe meer kennis we over motieven, gelegenheidsstructuren en modus operandi kunnen verzamelen, hoe beter we vooraf en preventief kunnen ingrijpen. Elke misdaad en elke misdadiger biedt ons een kans om van te leren. Een kans om herhaling door dezelfde misdadiger en van hetzelfde en vergelijkbare delict te kunnen voorkomen, is een kans die we moeten benutten.

Verhoogd risico
Doelgroepenbeleid is daarmee verklaarbaar en verdedigbaar. Het is geen idiotie, geen razzia, geen rassenhaat en geen racisme. In gezondheidsland is het normaal om te discrimineren naar doelgroepen. Niemand kijkt er van op dat mensen met een verhoogd risico op een of andere ziekte beter worden voorgelicht en soms beter in de gaten worden gehouden dan mensen die dat risico niet lopen. Culturele, etnische bezwaren en sociale klasse bezwaren tellen niet: niet bij sikkelcelziekte (relatief veel Hindoestanen), niet bij TBC (relatief veel daklozen), niet bij aids (relatief veel homoseksuelen) niet in Volendam (relatief veel inteelt).

Op maat gemaakt advies
Iedereen begrijpt: ook alle mensen die deel uit maken van deze doelgroep, dat zij niet als groep worden buitengesloten van de samenleving of als uitschot worden behandeld. Het slechts gaat om een verhoogd risico waar zorgvuldig naar gekeken wordt in hun belang en in het belang van de samenleving. Iedereen vindt het vervolgens vanzelfsprekend dat je een op maat gemaakt advies, een behandeling of aanpak krijgt.

Grimmig
Zeggen dat er bij Marokkanen en Turken een verhoogd risico is op eerwraak is foute boel. Dan wordt de sfeer ineens grimmig. Net als zeggen dat er bij Antilliaanse criminelen een verhoogd risico is op excessief gebruik van geweld of dat de kans verhoogd is dat extremistische jongeren zich laten ronselen door de jihad. Dan zijn de rapen gaar. Het debat over doelgroepenbeleid ontspoort volledig wanneer moslims, Marokkanen of Turken zich ook maar enigszins aangesproken zouden kunnen voelen. Antillianen hoor je hier echt veel minder over.

Subsidie claimen
Het zijn vooral de moslims die doelgroepenbeleid in de criminaliteit in verband brengen met discriminatie. Gaat het daarentegen om doelgroepenbeleid en emancipatie, dan staan ze als eerste in de rij om een subsidie te claimen. Dan zijn de moslims opeens een aparte groep waar specifiek beleid voor gemaakt moet worden en waar specifiek rekening mee gehouden moet worden met hun achtergrond.

Het is van tweeën een. Get real.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.