de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Handelen bestuur Haga Lyceum schadelijk voor school en leerlingen

De onderwijsinspectie heeft donderdag een kritisch rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gepubliceerd.

Het bestuur Cornelius Haga Lyceum vond dat de inspectie het rapport niet mocht publiceren en stapte naar de rechter. De rechter is het niet met de eis van het bestuur van de school en gaf de inspectie toestemming voor publicatie.

De Inspectie van het Onderwijs heeft ernstige gebreken vastgesteld bij het bestuur van Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie, er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Daarmee is het handelen van het bestuur schadelijk voor de school en de leerlingen. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur van de school de geconstateerde tekortkomingen kan wegwerken.

Bovendien schaadt de directeur-bestuurder met zijn (soms provocerend) optreden de relatie tussen de school en de overheid en andere externe partners. De directeur geeft hiermee het verkeerde voorbeeld aan de leerlingen. Een deel van de ouders voelt zich onveilig en is bang om afwijkende meningen naar voren te brengen . Daarnaast schiet het intern toezicht schromelijk tekort en beschikt het bestuur over weinig deskundigheid en ervaring.

Volgens het Haga Lyceum mag de onderwijsinspectie alleen kijken naar het leerplan van de school, maar de rechter oordeelde dat de inspectie van een school mag verwachten dat het burgerschap en sociale integratie bevordert. De “basiswaarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid” moeten worden bevorderd, aldus de rechter.

Minister Arie Slob (Onderwijs) en burgemeester Halsema van Amsterdam hebben het bestuur van het Haga Lyceum daarom gevraagd op te stappen, maar daar geeft de schoolleiding geen gehoor aan.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.