de Moslimkrant

Helft Nederlanders gelooft niet in God

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

De deelname aan religieuze diensten is in de loop van de tijd teruggelopen, al gaat de daling de laatste jaren niet meer zo snel. De lichte daling van de kerkgang sinds 2012 komt geheel voor rekening van de katholieken. Bij zowel protestanten als moslims is het bezoek aan de kerk of de moskee niet afgenomen.

Van de mannen en vrouwen behoorde in 2017 achtereenvolgens 46 procent tot een religieuze groepering. Van de vrouwen ging 17 procent regelmatig naar een dienst, van de mannen 14 procent. Veruit het minst religieus betrokken zijn jongeren van 18 tot 25 jaar: een op de drie behoorde tot een religieuze groepering. Ouderen zijn het meest religieus en betrokken. Van de 75-plussers zei 71 procent godsdienstig te zijn, 34 procent bezocht regelmatig een dienst.

 

De migratieachtergrond is sterk onderscheidend. Ruim driekwart van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond behoort tot een religieuze groep. Van hen is 41 procent moslim, 15 procent katholiek, 5 procent protestant en 17 procent rekent zich tot een andere religieuze groepering.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.