de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Hoe om te gaan met 18 uur vasten tijdens ramadan

De Moslimkrant belicht en agendeert actueel maatschappelijke vraagstukken waar de moslimgemeenschappen mee worstelen om zo de discussie binnen deze gemeenschapen te bevorderen.

We ontvangen deze dagen veel vragen van lezers over hoe om te gaan met het vasten in Nederland tijdens de ramadan.

Niet alleen moslims in Nederland zitten ermee in hun maag: 18 uur vasten. Ook moslims in Finland, Noorwegen, Groenland en Ierland waar moslims meer dan 20 uur per dag moeten vasten, hebben het moeilijk.

Heeft dit nog wel iets met ons menselijk verstand te maken? En is de Islam niet een godsdienst van verstand? Zegt Allah niet tegen zijn profeet: O, Mohammed: Wij hebben de Koran niet op jou laten neerdalen om jou het moeilijk te maken?

Terwijl verschillende geleerden uit de Golfstaten deze week via de schotels bezig zijn hun fatwa’s uit te spreken over hoe moslims in het Westen moeten omgaan met de lange ramadandagen in de zomer, zijn de imams in Nederland muisstil. Juist zij zouden op deze en ander maatschappelijk vraagstukken kunnen inspelen en met uitleg komen. Niet in het Arabisch of Turks, maar in het Nederlands zodat moslims en niet-moslims het kunnen lezen en begrijpen.

Kan het Contact Moslim Orgaan (CMO) zichzelf serieus nemen als zij juist nu muisstil blijft? Het CMO dat maar al te graag roept dat zij belangen behartigt van moslims bij de overheid en politiek en officieel is erkend als gesprekspartner van de overheid?

Het CMO beweert dat 84% moskeeën bij ze aangesloten is. Kan een overheid het CMO nog wel als gesprekspartner hebben als zij de maatschappelijke vraagstukken niet durft of wil benoemen en hier een oplossing voor wil dragen?

Ja, wij moslims respecteren de wetten van Allah zoals deze staan in het Heilige Boek. Wij houden van de Profeet en volgen graag voor zover mogelijk zijn overleveringen.

Maar de moslims zijn ook maar mensen van vlees en bloed, geen engelen of profeten. De mens is zwak geboren. Dat weet Allah maar al te goed en zijn Profeet ook. Anders zouden wij nu 50 keer per dag in plaats van 5 keer moeten bidden. De Profeet wist toen al dat wij het niet zouden volhouden en Allah luisterde daarom naar de wensen van zijn Profeet. Over barmhartigheid gesproken!

Veel van onze lezers ervaren niet het vasten op zich, maar wel de lange dagen als een probleem. De Moslimkrant neemt dit dilemma serieus op. Maar wij dragen geen oplossing voor en veroordelen niet. Onze taak is om naar de zorgen te luisteren en hiermee een volwassen discussie op gang te brengen.

Wij kunnen als mensen –moslim of niet- veel van elkaar leren. Ieder heeft een standpunt of mening. Dat mag en dat is welkom, zonder elkaar te beledigen of te kwetsen. Veel lezers laten weten dat zij veel moeite hebben met 18 uur vasten per dag.

Ouders weten het niet en hebben ook geen antwoord voor hun kinderen. Ouders die te horen krijgen dat hun tieners niet kunnen vasten, want ze hebben een toetsenweek met wel drie tot vier toetsen per dag.

Ouders willen niet dat hun kinderen liegen, maar veel kinderen kunnen niet anders uit angst. Ze eten dan stiekem en sommigen nemen zelfs hierom later in hun leven afstand van hun geloof.

Een van de interessantste moslimgeleerden is Omar Abdelkafy. (of klik voor de Engelse versie.)

Omar Abdelkafy is een specialist in de uitleg van de Koran en de overleveringen van de Profeet. Hij heeft er veel boeken over geschreven en tv-programma’s op zijn naam staan zoals ‘Dit is onze geloof’. Hij vliegt de wereld rond om lezingen te geven en was lid van de Hoogste Islamitische Raad. Ook is hij directeur aan de Islamitische faculteit van de Universiteit van Dubai waar hij ook doceert.

De vraag van 18 of meer uren vasten is ook aan hem voorgelegd. Zijn antwoord is duidelijk: https://www.youtube.com/watch?v=XvJ_q7eKgww

Zijn antwoord luidt: Het is on-islamitisch om van moslims te vragen om zo lang te vasten. Mensen werken, kinderen gaan naar school, vrouwen hebben een baan enz. Het dagelijks leven in het Westen ligt niet stil en is ook niet toegerust op de ramadantijden zoals in de moslimwereld waar speciaal voor de ramadan andere werktijden gelden.

Zijn antwoord is dat moslims in het westen met de moeder van de dorpen (Oemou L Koura) kunnen vasten volgens Mekka-tijden. In Mekka wordt dit jaar 15 uur gevast.
Ben jij het met Omar Abdelkafy eens dat moslims in Nederland de vastentijden van Saoedi Arabië mogen aanhouden of niet? En waarom?

Discussieer dan mee op de Facebookpagina van De Moslimkrant.

 

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.