de Moslimkrant

Hogere strafeisen bij discriminatie

De aanwijzing discriminatie, waarin wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie zich inzet voor de aanpak van discriminatie, is herzien en gemoderniseerd. De regels gaan per 1 januari 2019 in.

In de oude aanwijzing lag de nadruk op specifieke discriminatiefeiten zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat. In de praktijk blijken zulke feiten minder vaak voor te komen dan delicten met een zogenoemd discriminatieaspect. Dat zijn delicten, bijvoorbeeld mishandeling, waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld. De nieuwe aanwijzing sluit beter op die praktijk aan.

De officier van justitie krijgt in de vernieuwde aanwijzing ook meer ruimte om discriminatie op een effectieve manier aan te pakken. Zo kan een officier van justitie bij een zeer heftige zaak er voor kiezen om een hogere celstraf te eisen. Daarnaast geeft de aanwijzing handvatten om een selectie te maken uit grote aantallen strafbare uitingen op social media waarvan aangifte is gedaan.

Volgens het OM heeft de bestrijding van discriminatie onverminderd prioriteit omdat iedere burger recht heeft op gelijke behandeling vrij van discriminatie.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.