de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Imam Fawaz: Ik ga stemmen!

Enkele dagen geleden vroeg de Moslimkrant imam El Moumni wat de islam zegt over wel of niet stemmen. Vandaag is het de beurt aan imam Fawaz Jneid.

“Morgen vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Moslims hebben zoals alle inwoners van Nederland hun rechten en plichten. Een van de plichten is dat zij de democratische middelen die de wet hen biedt, moeten aangrijpen om hun positie en rechten te verstevigen. Het is hun plicht om hun stem aan een partij of kandidaat te geven die hun belangen behartigt.”

“Niet stemmen is geen optie, omdat je hiermee de ondemocratische partijen en kandidaten in de kaart speelt. Het is als een verraad binnen de islamitische leer. Allah zegt in de Koran in Soerat; Al-An’faal (De Oorlogsbuit) 27: O, gij die gelooft, weest Allah en de boodschapper niet ontrouw en weest niet ontrouw aan het u toevertrouwde tegen beter weten in.” 

“Als moslims niet deelnemen aan democratische processen om democratische instituties te verstevigen, dan zijn zij in gebreke in hetgeen wat Allah en zijn Boodschapper ons hebben aanbevolen, namelijk niet over ‘het toevertrouwde’ waken. Moslims die niet gaan stemmen moeten later niet zeuren dat zij worden gediscrimineerd of dat het racisme toeneemt in Nederland.”

“Moslims en in het bijzonder jongeren die oproepen niet te stemmen, zijn onwetend en gebruiken woorden van geleerden die niet en nimmer van toepassing kunnen zijn op de moslims in Nederland. De uitspraken van de geleerden die zij aanhalen heben betrekking op zaken die alleen geldig zijn in moslimlanden of landen waar de meerderheid van de inwoners moslim is.”

“Ik doe een beroep op alle moslims en democratische burgers om te gaan stemmen op partijen en personen die de vrede willen bewaren en ons het samenleven gunnen, in plaats van ons uit elkaar te drijven.”

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.