de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Imam Fawaz: “Moslims en de hypocrisie rondom Charlie”

Shaykh Fawaz, ook bekend als Imam Fawaz, maakt op z’n Facebookpagina kenbaar dat moslims zich niet mogen inzetten voor cartoonisten of journalisten die de Islam en de profeten belachelijk maken.

In zijn artikel getiteld “Moslims en de hypocrisie rondom Charlie”, schrijft Fawaz dat als moslimgeleerden en de islamitische wet het niet toestaan dat de Profeet Mohammed belachelijk wordt gemaakt, moslims dan ook niet solidair mogen zijn met hen die het wel doen.

Hij schrijft verder: “Allah (de Verhevene) heeft het namelijk verboden voor een moslim om zich te bevinden of deel te nemen aan een zitting of bijeenkomst van ongeloof waarin Zijn religie wordt bespot.”

Hij concludeert met het citeren van de Soerat Al-Anaam 68 dat degene die er dus tóch voor kiest om zich in zulke zittingen te bevinden, ongeloof pleegt.

Met de Soerat Al-Nisaa 140 legitimeert hij zijn stelling: “Wanneer een persoon dus (met tevredenheid) zit met een ongelovige die de religie van Allah bespot, is hij …..als deze ongelovige….”

“….Charlie en zijn groep hebben onze Profeet…. belachelijk gemaakt op de meest smerige manier en met de meest vieze woorden en afbeeldingen en ze noemen zijn gemeenschap en zijn volgelingen idioten….”

“…..Degene die zegt dat hij Charlie is, accepteert zijn ongeloof en zijn bespottingen tegen Allah en zijn Profeet en treedt hiermee buiten de Islam….”

“….Hetzelfde geldt voor hen die deelnemen aan demonstraties, waarbij deze verdorven plaatjes, foto’s en tijdschriften die tekeningen bevatten, de beste der Schepselen en meest nobele van alle Profeten bespot…. bovengenoemde uitspraak is op hen van toepassing….”

Hij verzoekt instanties die de fatwa vervaardigen de kwestie te verduidelijken aan met name moslims in de politiek en de media, waarvan velen volgens Shaykh Fawaz zijn vervallen in Fitna en dwalingen.

Fawaz is van mening dat zowel westerse als Arabische media de afbeeldingen promoten of opnieuw willen uitbrengen. Hij beschuldigt de moslimjournalisten en politici ervan bang te zijn als intolerante extremisten in de hoek gezet te worden, om te eindigen met: “…hoe kunnen jullie dan verlangen dat de moslimjongeren binnen onze gemeenschap nog vertrouwen in jullie hebben.?”

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.