de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

IS gebruikt logica van de War on Terror

Helden. Zo zou 90 procent van de jongere Turkse Nederlanders Syriëgangers omschrijven. 61 procent van hen noemt het geweld dat de Islamitische Staat gebruikt tegen anders of niet gelovigen ‘niet verkeerd’. Deze cijfers komen uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van FORUM deed naar de houding van Nederlandse moslimjongeren tegenover de ‘Arabische herfst’ en schokte afgelopen dinsdag politiek Den Haag. Minister Asscher meldt aan NU.nl dat hij de uitkomsten verontrustend vindt en verder onderzoek zal laten uitvoeren. Dat lijkt me een uitstekend plan.

Uit het onderzoek komen namelijk een aantal duidelijke standpunten naar voren waar geen zwarte of witte conclusie uit te trekken valt. Moeten we nou gaan denken in het grijs? Jazeker. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Wat mij verbaast – wellicht door het beeld dat sommige media schetsten dat elke moslim met een kapmes in zijn hand bereid is te sterven voor een islamitisch kalifaat – is dat 62 procent van de doelgroep gelooft dat een democratie essentieel is voor de vooruitgang van een land en dat het grootste deel een democratie verkiest boven een kalifaat of dictatuur in de Arabische landen. Maar dan niet een democratie zoals in Nederland, en de Westerse wereld mag zich er absoluut niet mee bemoeien.

Driekwart van de ondervraagden ziet de gewapende strijd tegen president Assad in Syrië als positief. Dit enthousiasme is voor Nederlandse Syriëgangers die tegen Assad strijden ietwat minder, maar desalniettemin worden ze door het grootste deel als helden beschouwd. Omdat er over de situatie in Syrië grote verschillen in opinie bestaan tussen Turken en Marokkanen, geeft het rapport hier afgescheiden uitkomsten over. Zo ziet 72 procent van de Turkse Nederlanders de opmars van IS als positief. Zoals het rapport stelt: “Wellicht vinden Turkse Nederlanders dat in een oorlog alles geoorloofd is om het gewenste doel te bereiken, namelijk verandering.”

Nou, beste Turkse medelanders, dat noem ik dus egocentrische hypocrisie. Waar het normaliter orthodoxe moslimjongeren zijn die het hardst afkeuren hoe het Westen de war on terror als legitimatie gebruikt om duizenden onschuldige burgers te vermoorden, wordt nu precies dezelfde legitimatie gebruikt. In een democratie is het doden van onschuldige burgers tijdens Westerse interventie net zo onacceptabel als het afhakken van de hoofden van niet-gelovigen. Over de praktijk kun je discussiëren, maar in theorie is iedereen in dit land gelijk. Dat is mij wat waard. Ik verwacht diezelfde waarde van iedereen die in erin leeft, hoe idealistisch ook.

Ik geloof net als veel van de ondervraagden dat een democratie uiteindelijk de beste optie is voor landen als Syrië en Irak, mits het proces in een eigen tempo en in termen van het Midden-Oosten gebeurt. Wie IS als een positieve ontwikkeling ziet en tegelijkertijd in democratie en verandering gelooft, begrijpt het doel van IS en soortgelijke groepen niet. Het getuigt van desillusie van de realiteit.

Ik heb het idee dat orthodoxe moslimjongeren zo’n hekel hebben aan alles wat te maken heeft met het Westen dat ze hun rationele denkvermogen verliezen. Het de vraag waardoor ik deze ontwikkeling meen te zien, maar iets willen begrijpen betekent absoluut niet dat we het object als slachtoffer moeten zien.

Het is niet terecht om op basis van dit onderzoek de gehele Turkse gemeenschap aan te spreken op een anti-westerse en pro-terroristische houding, aangezien de selectieprocedure van de kandidaten niet transparants en er vraagtekens moeten worden gezet bij het vermeende analfabetisme onder de groep, maar het is wel te hopen dat de Turkse gemeenschap zich inzet om dit gedachtegoed ter discussie te stellen en de Turkse jongere generatie aanspoort om na te denken. Want dat doen ze volgens mij niet, dat nadenken.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.