de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Israël en VVD in isolement van oorlogszucht

De impasse is eindelijk doorbroken. Iran, de EU en de Verenigde Staten hebben een tussenakkoord bereikt over het nucleaire programma van Iran. Na jarenlange wantrouwen kunnen de drie partijen nu werken aan herstel van de onderlinge relatie. Iran kan van de opgelegde sancties af als ze zich aan de gestelde voorwaarden houdt.

De Iraanse bevolking, die jarenlang gebukt ging onder de sancties, viert feest en terecht. Iran is jarenlang een geïsoleerd land geweest. De geestelijke leiders hebben nu eindelijk ingezien dat het tijd werd om de impasse te doorbreken en het land uit het internationale isolement te halen. Deze ommekeer in beleid is zonder meer te prijzen en dat geldt ook voor de EU en de Verenigde Staten. Ook zij hebben ingezien dat er een einde moest komen aan het wantrouwen onderling.

Israël de enige met kernwapens

De enige die nog dwars zit, is Israël. Het land beschouwt Iran nog steeds als een gevaar dat slechts één doel heeft: het ontwikkelen van kernwapens. Hoewel daar geen enkel bewijs voor is, blijft Israël bij die beschuldiging. Het is te hopen dat de EU, en de Verenigde Staten met name, de oorlogszuchtige taal van Israël (de enige in de regio met kernwapens nota bene!) negeren.

Bij nader inzien treft Iran geen enkel blaam. Het heeft, zoals elk land in de wereld, het recht om kernenergie te ontwikkelen. Beschuldigingen dat het land bezig was om kernwapens te ontwikkelen zijn nooit hard gemaakt, ook niet door het internationaal energie-atoomschap dat inspecties voerde in de kernreactors van Iran. Ondertussen kreeg het land sancties opgelegd die vooral de bevolking troffen.

Gemiste kans van de VVD

Door het bereikte akkoord kan Iran weer een belangrijke speler worden in de regio. Een status waar het land altijd naar op zoek is geweest. Voor de internationale gemeenschap biedt het akkoord de mogelijkheid om weer volop zaken te doen met Iran. Des te opmerkelijk is de positie van de VVD die tegen het akkoord is en Iran blijft wantrouwen. Wat een gemiste kans.

De partij schaart zich hiermee achter Israëls oorlogszuchtige dreigementen waarmee het de regio kan destabiliseren. Denk aan hoe Israël herhaaldelijk heeft geuit militaire actie uit te voeren op de kernreactors van Iran. Ook de Verenigde Staten sloot in het verleden militaire actie tegen Iran niet uit, maar daar is nu geen enkel reden toe.

De regio heeft behoefte aan rust nu Irak en Syrië in chaos verkeren. Het destabiliseren van een land als Iran heeft verstrekkende gevolgen. Dat moet hoe dan ook vermeden worden.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.