de Moslimkrant

Kabinet wil discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.Staatssecretaris Tamara van Ark toezicht van de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures mogelijk maken. Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden.

De Staatssecretaris gaat na hoe ze dit effectief kan doen en denkt daarbij onder andere aan het scannen van vacatureteksten of het inzetten van mystery calls en mystery guests.

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Een deel van die achterstand kan verklaard worden door gebrek aan ervaring, opleiding, professioneel netwerk of beheersing van het Nederlands. Maar een deel is ook te wijten aan discriminatie op de arbeidsmarkt.

Van Ark: “Discriminatie is absoluut ontoelaatbaar. Onze samenleving vraagt van mensen om actief mee te doen, vooral als het gaat om werk. Daar moeten dan gelijke kansen tegenover staan. Daarom wil ik discriminatie aanpakken, zowel in sollicitatieprocedures als bij zwangerschap en ongelijke betaling.’’

Sinds half juni vraagt de Inspectie SZW bijvoorbeeld bij inspecties van het team Arbeidsdiscriminatie hoe geïnspecteerde bedrijven hun werving- en selectieprocessen hebben ingericht. Aanvullend hierop bekijkt de staatssecretaris of voor uitzendbureaus in het bijzonder een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken mogelijk is.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.