de Moslimkrant

Kikker en de vreemdeling in Nederland

Max Velthuijs vertelt in het kinderboek ‘Kikker en de vreemdeling’ over de kikker en zijn vriendjes varkentje, eend en haas die op een dag ontdekken dat er aan de rand van het bos zich een vreemdeling heeft gevestigd. Varkentje beschrijft hem als een vieze, stinkende rat, maar de kikker repliceert verstandig: “Dat weten we toch nog niet?” Hij wil eerst gaan kijken wie die onbekende is. Na een tijd ontdekt hij dat de rat erg lief en beheerst is en ook kan timmeren, schrijven, lezen en Engels, Deens en Duits spreekt. Toch blijft het varkentje hem verstoten: “Hé jij, ga jij maar terug. Jij moet hier niet zijn.” “Omdat hij anders is?” vraagt de eend. De kikker zegt tenslotte wijselijk: “We zijn toch allemaal anders?”

Hoe het varkentje, de eend en de haas reageren op de rat komt overeen met hoeveel autochtone Nederlanders kijken naar allochtonen, vreemdelingen en de moslims. Onwetendheid en de mate van psychologische bereidheid spelen een rol. Gelukkig zijn er in Nederland ook tolerante mensen zoals de kikker in het boek van Velthuijs.

De kijk van de westerling op de Ander komt voort uit de mondiale geschiedenis en draagt bij aan de huidige beeldvorming over islam en moslims, ook van sommige beleid- en opiniemakers. Beeldvorming gevoed door vooroordelen en stereotypes. De stroeve omgang tussen moslims en andersgelovigen in het westen is het resultaat van wederzijdse onwetendheid en gebrek aan objectieve kennis. Daardoor nemen de geschillen toe en wordt de samenleving verscheurd. Geweld, haatgevoelens en fobie groeien in plaats van tolerantie, vrede en co-existentie.

Veertien eeuwen geleden zei de vierde moslimkalief, Ali Ibn Abi Talib : “De Mens is de vijand van datgene wat hij niet weet”. Dat is nog steeds van kracht in onze tijd. De behoefte aan psychologische bereidheid om de Ander serieus te nemen en op prijs te stellen, is groot.

Er wordt veel gezegd en geschreven over de manier van denken over de islam in het westen, maar zelden wordt de beeldvorming van de islam wetenschappelijk geïntroduceerd en geïnterpreteerd. In dit verband proberen de auteurs van het boek Van Harem tot Fitna de overheersende en circulerende beelden over de islam te begrijpen en hun historische wortels te ontleden. Niets komt uit de lucht vallen. Elk gedrag, incident of beeld heeft een oorzaak. De huidige reputatie van de islam in het westen is ontstaan in een proces van eeuwen. Daarom keren de auteurs van Van Harem tot Fitna naar de periode van 1848 tot 2010 om deze complexe geschiedenis in kaart te brengen.

Wetenschappelijke benadering kan de interreligieuze en interculturele dialoog bevorderen. Zonder wederzijdse herkenning geen wederzijdse erkenning. Erkenning volgt uit begrip en kennis. Zodra de barrières van onwetendheid afgebroken zijn, kunnen wij elkaar sneller kennen en met elkaar meeleven. Ook als “men het niet met elkaar eens is en moeite heeft met de opvattingen en praktijken van de ander, kan men respect tonen en tolerant zijn, aldus godsdienstfilosoof Henk Vroom in het boek Een waaier van visies.

Het verhaal ‘de Kikker en de vreemdeling’ is de uitdrukking van ‘(on) bekend maakt (on) bemin!’. Zodra de vreemdeling bekend wordt, is hij welkom in ons midden; in Nederland en in het Westen.

Ter bevordering van de plurale samenleving en het overstijgen van ‘het multiculturele drama’ hebben wij in Nederland, in het westen en in de wereld mensen nodig die de mentaliteit van de kikker meedragen, die de Ander met open armen ontvangen en die aandachtig en met sympathie naar elkaar luisteren om elkaar beter te begrijpen en niet om elkaar te overtuigen.

Zijn wij, vreemdelingen en landgenoten, oosterlingen en westerlingen, moslims en andersgelovigen bereid om in de voetsporen van de kikker te treden?

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.