de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Kritiek op Netflix om inhoud ad-Dajjal

Netflix heeft bekend gemaakt in januari te starten met een nieuwe serie over ad-Dajjal, met in de hoofdrol de Tunesische-Belgische acteur Mehdi Dehbi.

In de trailer van Netflix wordt ad-Dajjal gepresenteerd als de Messias, ofwel al-Masih in het Arabisch.

Inmiddels is er een storm aan kritiek ontstaan op sociale media over de inhoud van de serie op Netflix omdat deze niet overeenkomt met de islamitische leer. Het gaat de critici om het uiterlijk van ad-Dajjal.

Wie is ad-Dajjal?
Ad-Dajjal betekent leugenaar of bedrieger in het Arabisch. In de islamitische leer is ad-Dajjal een slechte, valse profeet die de mensen zal verleiden om Shaytan (Satan) te volgen om uiteindelijk gelovigen aan te sporen het geloof te verlaten.Voor de niet-moslims is ad-Dajjal te vergelijken met de Antichrist.

Wat zegt de koran over ad-Dajjal?
In de koran verwijst God zijdelings naar ad-Dajjal in hoofdstuk (Soera) 6 – Al-An-am ( Het Vee), vers 158 zonder ad-Dajjal bij naam te noemen.

Profeet Mohammed gaat echter veel dieper in over de komst van ad-Dajjal die zal verschijnen aan het einde der tijden in het Midden-Oosten, ergens tussen Syrië en Irak. In de hadith – de overlevering – beschrijft de profeet Mohammed ad-Dajjal als een man met één oog, krullend haar, en het woord “kafir” – ongelovige – zal op zijn voorhoofd staan, waaraan de gelovigen hem duidelijk zullen herkennen.

Ad-Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn om daarna zichzelf tot God uit te roepen. Hij zal met de wil van God een grote macht en magie bezitten, door middel van djinns (bovennatuurlijke, onzichtbare wezens) en de Shaytan (Satan) en zo zijn boodschap verspreiden. Door onder andere te beloven de doden terug te halen, zal hij mensen misleiden. In werkelijkheid zullen dit djinns zijn die zich voordoen als doden.

Hij zal in staat zijn om de waarheid tot leugens te maken en andersom. Daarnaast kan hij zich onzichtbaar verplaatsen tussen plekken en landen met de snelheid van een wolk. Hij zal ook de macht hebben om regen te doen neerdalen en de zon te laten schijnen. Hierdoor zal hij ervoor zorgen dat al-Fitna (oproer en anarchie) zal uitbreken.

Volgens de overleveringen zal hij in veertig dagen over de aarde heersen. Deze dagen zijn niet te vergelijken met onze dagen: een dag zal even lang zijn als een maand.

Confrontatie met Isa (Jezus)
Het laatste land dat ad-Djjal zal binnenvallen is het huidige Saoedi-Arabië waar hij alle steden zal overnemen. Er zullen echter twee steden zijn die voor hem verboden zijn: Mekka (waar het huis van God staat) en Medina, omdat de profeet Mohammed daar begraven ligt. Volgens de overleveringen zal God een leger van engelen doen neerdalen die een cirkel zullen vormen om beide steden te beschermen tegen de ad-Djjal.

De profeet Isa (Jezus) zal in die veertig dagen uit de hemel terugkeren naar het huidige Syrië tijdens het ochtendgebed in een moskee.

Jezus zal volgens de overleveringen ad-Dajjal treffen in het huidige bezette Palestina. Bij het zien van Jezus zal ad-Dajjal smelten en zo aan zijn einde komen.

Na de dood van ad-Dajjal zal de profeet Jesus 40 jaar over de aarde heersen. In die periode zal hij vrede en welvaart in overvloed brengen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.