de Moslimkrant

Maatregelen tegen geldstromen uit onvrije landen

De Blauwe Moskee in Amsterdam, Nieuw-West.

Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties, onwenselijke invloed wordt gekocht.

Het kabinet wil dat duidelijker wordt waar het geld vandaan komt en geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van Nederlandse vrijheden, zoveel mogelijk beperken.

Dit staat in een brief van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De brief verkent de mogelijkheden voor wetgeving die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Het kabinet denkt aan om de moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties verplichten inzicht te geven in ontvangen donaties. Een andere uitwerking zou kunnen zijn stichtingen te verplichten hun balans en de staat van baten en lasten, met daarin ontvangen donaties, inzichtelijk te maken.

Minister Dekker spreekt de komende periode met experts en betrokkenen om de opties nader uit te werken. ‘Met een doeltreffende en praktisch toepasbare regeling wil het kabinet de herkomst van het geld snel in kaart brengen. Het kabinet gaat ook de mogelijkheden onderzoeken voor een wettelijke beperking van geldstromen uit onvrije landen.

Minister Koolmees leidt deze verkenning in nauwe samenwerking met andere departementen, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. De departementen gaan naar maatregelen zoeken die juridisch stand houden en in de praktijk ook te handhaven zijn.

Het kabinet informeert de Tweede Kamer hier verder over in de 2e helft van 2018.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.