de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Montessorischool, ga in beroep

De kantonrechter heeft in de beruchte zaak van de klassenfoto besloten dat de Maria Montessorischool in Den Haag aan ouders van twee islamitische leerlingen een schadevergoeding van vijfhonderd euro moet betalen. De leerlingen hadden door het Offerfeest het maken van de schoolfoto’s gemist.

Staat in de Koran of de hadith – de overleveringen van de Profeet en de Gezant van God – hier iets over? Het antwoord is nee.

De islam kent twee officiële feestdagen te weten Idl Fitr (het suikerfeest) en Id-Al Adha (het offerfeest). Beiden feestdagen duren drie dagen. Waar komen de drie dagen vandaan?

Die zijn bedoeld voor gelovigen die niet aan hun godsdienstige plicht kunnen voldoen op de eerste dag, bijvoorbeeld als iemand ziek of zich niet goed voelt op de eerste dag van het feest. De zieke heeft alsnog twee dagen om de familie te bezoeken. Bijvoorbeeld – en in Nederland gebeurt dit vaak als iemand niet op de dag van het Offerfeest kan offeren. De optie is dan op de tweede of derde dag te offeren.

Misbruik religie
De ouders in kwestie kunnen zich met geen enkel religieuze regel hun stap naar de rechter onderbouwen. De islam geeft deze ouders juist alle ruimte om op de eerste dag van het offerfeest hun kinderen naar school te sturen voor de klassenfoto om vervolgens op de tweede of derde dag het Offerfeest te vieren.

Natuurlijk respecteer ik de uitspraak van de kantonrechter. Maar juist Nederlandse moslims hebben vanuit het oogpunt van hun burgerschap de maatschappelijke, morele en religieuze plicht om ook de uitspraken van rechters te bestuderen.

Gladijs
Nu begeeft de kantonrechter zich met zijn uitspraak op zeer glad ijs. Hij kan op basis van het religie-argument die de ouders voeren geen zuivere uitspraak doen. Daar ontbreekt het de rechter aan kennis van de islamitische wetgeving en islamitische rechtspraak.

Met zijn vonnis kan de rechter onbedoeld precedenten scheppen voor andere rechters en valse verwachtingen bij ouders kweken. Maar nog gevaarlijker is dat de rechters straks hun uitspraken gaan baseren op gevoelens van ouders en niet op basis van de wet. Daar is de wet niet voor bedoeld. De uitspraak van de rechter moet gebaseerd zijn op harde feiten.

Het zou goed zijn als de school in kwestie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de kantonrechter, desnoods zich wenden tot de Hoge Raad. Dat is de school moreel, maatschappelijk en religieus verplicht aan alle inwoners van Nederland, inclusief Nederlandse moslims en met name hun kinderen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.