de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Moskee ter ere van Al Bukhari in Saoedi Arabië

Het heeft heel lang geduurd maar hij is er eindelijk: een moskee gebouwd en genoemd naar misschien wel de bekendste soennitisch-islamitische schriftgeleerde en overleveringenverzamelaar over de profeet Mohammed.

Mohammad ibn Ismail al-Bukhari, bekend als Al-Bukhari of imam Bukhari, krijgt ter ere van zijn werk een eigen moskee in Saoedi-Arabië. In de nieuwe moskee kunnen ongeveer 1200 gelovigen bidden.

Hij is voornamelijk bekend om zijn compilatie van de overleveringen over de profeet Mohammed. Vanwege de zorgvuldigheid waarop Bukhari de mondelinge overleveringen beoordeelde, wordt zijn werk door soennieten als de meest geloofwaardige van alle versies van de overleveringen gezien. Voor moslims gelden ze als belangrijkste bron over het leven en de boodschap van Mohammed, na de Koran.

Bukhari werd geboren in Buchara in het jaar 810 tijdens het kalifaat van de Abbasiden. Als tienjarige begon hij overleveringen over de profeet Mohammed en zijn eerste volgelingen te bestuderen.

Als jongeman reisde hij langs de belangrijkste kenniscentra in de islamitische wereld, van Khorasan tot Egypte. Op zijn tocht verzamelde hij zo veel mogelijk overleveringen, in totaal ongeveer 600.000.

Hij zou er zestien jaar over hebben gedaan om zijn verzameling in een boek samen te stellen dat alleen de meest betrouwbare overleveringen bevatte: de al-Jamic al-Sahih, onderverdeeld in 97 andere boeken en 3450 hoofdstukken.

Tegenstanders van de imam zijn van mening dat sommige overleveringen haaks staan op de Koranteksten. Ze verschenen bovendien meer dan 200 jaar na de dood van Bukhari in zijn huidige boekvorm.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.