de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Moslims! Salaam (vrede): begin bij jezelf!

Het woord islam komt voort uit het Arabische woord ‘salaam’. Salaam staat voor begroeting, maar betekent ook vrede. Vrede sluit je, te beginnen met jezelf en vervolgens met de medemens. Je medemens kan behoren tot 184 verschillende nationaliteiten. Onderscheid in ras, kleur en of religie wordt niet gemaakt in de islam.

Regenboog
De wijze Soefi-meester Mevlana Djalaladdini Roemi uit de 13e eeuw trekt de vergelijking met de passer. Met de ene poot, stevig in je eigen waarheid en met de ander poot trek je een cirkel over alle andere waarheden heen. De passer, dat ben jij als individu, de moslim in de samenleving. Je staat als moslim met je religie en alles wat jouw dierbaar is stevig verankerd in de samenleving, maar zonder aarzeling en of twijfel zoek je contact en of dialoog met je medemens. Je medemens, dat zijn verschillende kleuren van de regenboog. Verschillend zijn ze wel, maar juist deze verschillen maken het mooi, interessant en kleurrijk!

De heilige Koran heeft het over verschillende volkeren op de wereld, die juist geschapen zijn om elkaar beter te leren kennen. Ook al zijn ze verschillend qua kleur, ras en levensopvattingen, ze komen wel voort uit de Abrahamitische traditie. Abraham wordt niet voor niets gezien als de aartsvader van de drie grote wereldreligies: jodendom, christendom en islam. Hij blijft de bindende factor tussen de aanhangers van deze religies.

Grote Kunstenaar
En ook al hang je niet een van deze religies aan: je blijft wel een schepsel, een kunstwerk van de grote Kunstenaar. Juist omwille van het respect voor de grote Kunstenaar hoor je Zijn kunstwerk te respecteren.

In de islam is geen ruimte voor dwang. Ook al denk en geloof je de enige waarheid in pacht te hebben, hoor je de waarheid van de ander niet belachelijk te maken. Je mag natuurlijk wel wat vinden van je eigen waarheid; anders kun je niet spreken van een waarheid. Je mag vanzelfsprekend ook vinden dat jouw waarheid de beste is. Maar de waarheid van de ander minachten en of vernederen hoort niet bij ons islamitische gedachtegoed.

Dialoog
Behandel de ander, zoals je jezelf behandeld wilt worden, is een mooi adagium die ik nooit heb willen vergeten; wie geen respect heeft voor de ander hoeft ook geen respect te verwachten van de ander. Wie minachtend optreedt naar de ander, moet vervolgens niet klagen als de ander zich minachtend opstelt naar alles wat jou dierbaar is. Als jij komt aan de heiligen van de ander, zullen zij ook aan jouw heiligen komen. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten!

Het goede voorbeeld begint bij jezelf en mensen die jij lief hebt. Moslims nemen de profeet Mohammed (vrede zij met hem) als hun voorbeeld. De profeet maakte geen onderscheid tussen zijn gesprekspartners. Hij zocht de dialoog niet alleen met de bewoners van Mekka, maar ging ook langs bij verschillende stammen in het gebied om zijn profetische boodschap te verkondigen. Zonder dwang, zonder aanstoot; zijn strategie was mild in benadering en sterk in overtuiging. Immers, overtuiging op basis van argumenten was zijn sterkste kant. De profeet is het voorbeeld van langs gaan met ‘salaam’ en terug komen met ‘vrede’.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.