de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Motivaction, bied Turkse Nederlanders excuses aan

Een tijdje terug kwam onderzoeksbureau Motivaction in de publiciteit. Of deze actie met opzet was of onbewust blijft gissen, maar het werd breed uitgemeten in de media, met de interventie van minister Lodewijk Asscher.

Volgens Motivaction zou tweederde van de Turks-Nederlandse jongeren sympathiseren met de strijd van een monsterlijke beweging dat zich IS noemt. De slecht onderbouwde en schokkende conclusie werd terecht met veel afschuw ontvangen door de Turkse Nederlanders.

Deze ophef heeft maandenlang de gemoederen bezig gehouden. Minister Asscher noemde de resultaten verontrustend, ging met de jongeren in gesprek en heeft hen beloofd nader onderzoek te doen naar dit onderzoek.
Motivaction is dit keer weer in de publiciteit, want volgens Asscher, heeft nader onderzoek naar de kwaliteit van het onderzoek aangetoond dat het onderzoek van Motivaction niet klopt, niet deugt en serieuze tekortkomingen bevat.

De minister constateert tegenstrijdigheden in de uitkomsten en hem kennende, gaat hij weer een onderzoek instellen naar het onderzoek dat onderzoek heeft gedaan naar het onderzoek van Motivaction.

In gesprek over mogelijke sympathie voor IS

Dit keer is de opper-onderzoeker, de vader des onderzoekers, het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan de beurt. SCP moet in opdracht van de minister onderzoek doen naar de opvattingen van Nederlandse jongeren met een Turkse en aanvullend (dit is interessant) Marokkaanse achtergrond.

De minister hoopt dit keer wel te kunnen beschikken over de feiten en op basis hiervan een constructief gesprek te voeren over deze materie. De minister wil dus straks niet alleen met de Turkse, maar ook met de Marokkaanse jongeren in gesprek gaan over hun mogelijke sympathie voor de IS.

Wij, inclusief ondergetekende, schrijven en debatteren maandenlang over iets, dat telkens weer niet blijkt te kloppen, niet deugen en niet zijn gebaseerd op feiten! Toch blijven wij met z’n allen doelbewust dit spel spelen. We gaan mee met deze stroom van ongenuanceerde beeldvormingen, werken indirect aan etiketteren en polariseren. Dit scenario krijgt langzamerhand het karakter dat meer weg heeft van een film zonder einde.

Kwetsbare positie
Al deze onderzoeken werden en worden nog steeds uitgevoerd in opdracht van oa de ministerie van SzW, het departement van minister Asscher, in opdracht van de minister himself.

Het is mijn nederige recht om te verwachten, dat een ministerie, allereerst zaken doet met onderzoeksbureau’s die wel degelijk en gebaseerd op feiten onderzoeken en producten leveren.

Ik mag als een leek verwachten dat de staat niet afhankelijk is van allerlei onderzoekbureaus en beschikt over allerlei andere duurzame instrumenten waarmee de staat de participatie van haar onderdanen in kaart brengen.

Ik mag eisen dat de staat geen beleid uitvoert of uitzet waarmee de kwetsbare positie van bepaalde groep onderdanen verder in het geding komt. Ik mag vragen om omwille van de boel deze niet onnodig te laten escaleren en per direct te stoppen met deze gang van zaken.

Zeker wanneer telkens blijkt dat het beeld dat sommigen willen neerzetten, namelijk dat de overgrote meerderheid van de Turkse jongeren sympathiseren met IS, simpelweg niet klopt en dat we verder moeten gaan werken aan een betere toekomstperspectief voor deze jongeren.

Is het veel gevraagd als ik de wens uitspreek, wanneer deze onderzoeken en onderzoekers steeds met belabberd werk komen, de directie van deze bureau’s opstappen en ruimte maken voor capabele managers?

In plaats van het werk van deze bureau’s en de ontstane schade in de samenleving te bestempelen als betreurenswaardig, had het deze minister gesierd als hij, als opdrachtgever, gewoon zijn excuses aanbood en verder ging met de orde van de dag.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.