Nashvilleverklaring onder vuur

Kees van der Staaij (SGP).

Ruim 200 predikanten, voorgangers en prominenten van de orthodox-protestantse kerk in Nederland hebben een vertaalde kopie van de Amerikaanse zogenaamde Nashville-verklaring ondertekend.

De verklaring bestaat uit veertien artikelen die over seksualiteit gaan. Seks buiten het huwelijk, seks tussen mensen met hetzelfde geslacht en ook trans mensen worden door de ondertekenaars gezien als in strijd met de wil van hun god.

De verklaring spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Onder de ondertekenaars zijn SGP-boegbeeld Kees van der Staaij en partijgenoot en senator Diederik van Dijk (Eerste Kamer). Het zelfde geldt voor voormalig lijstduwer van de ChristenUnie en prominent baptisten-predikant Orlando Bottenbley. Het manifest krijgt ook de steun van landelijk voorzitter Willem Pos van de SGP-Jongeren.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.