Nazar Soroush moet rectificatie plaatsen

dr. M. Nazar Soroush

De externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit stelt vast dat onderzoeker dr. M. Nazar Soroush een groot aantal islamitische instellingen in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft gekwalificeerd.

De Commissie, benoemd door het College van Bestuur van Tilburg University, vindt dat ook promotor (Ruben Gowricharn) en copromotor (Jan Jaap de Ruiter) van de promovendus (Nazar Soroush) zijn tekortgeschoten voor zover het betreft de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject.

Het College van Bestuur van Tilburg University betreurt deze gang van zaken en heeft maatregelen aangekondigd. Dat heeft het vandaag bekendgemaakt.

Het College van Bestuur treft op basis van het advies van de rapportage een aantal maatregelen genomen. Onderzoeker (Nazar Soroush) wordt verzocht het proefschrift niet verder te verspreiden zonder toevoeging van het oordeel van de externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit (Commissie Hol) en de sancties die de universiteit heeft genomen.

Het College draagt Nazar Soroush op om een rectificatie te plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de Newsletter van de American Anthropological Association. De promotor (Ruben Gowricharn) zal niet langer het ius promovendi (promotierecht) van Tilburg University verleend worden. De copromotor (Jan Jaap de Ruiter) krijgt een formele berisping.

Het Advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit vindt u onder deze link: https://www.tilburguniversity.edu/upload/277c1897-1e72-498b-a47d-ff4a8c477d36_Advies%20CWI%20Nazar%20Soroush%205%20februari%202019.pdf

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.