de Moslimkrant

Nederland ontkerkelijkt in een hoog tempo

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jonge kerkleden juist steeds gemotiveerder zijn. Bovendien vormen de christenimmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep. Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland: diversiteit en verandering’ dat vandaag is gepubliceerd.

Het rapport laat de trend naar ontkerkelijking in Nederland goed zien. In 2002 beschouwde nog 43% zich lid van een religieuze gemeenschap, in 2016 was dit 31%. Daarnaast ging in 2002 49% (soms) naar een religieuze bijeenkomst, in 2016 is dat gedaald naar 38%. Ook de breuk met de kerk wordt radicaler: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij zijn eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders vaker voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.

De SCP-publicatie is de tweede van een drietal studies naar religie en spiritualiteit. In het eerste deel ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld’ werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. Het derde deel gaat in op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet gelovigen.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.