de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

NIDA gaat de boetes betalen voor Niqab-draagsters

Foto: ANP.

Hoewel er in heel Nederland maar zo’n 150 dames een niqab dragen en deskundigen en de Raad van State hebben aangegeven dat het niqabverbod ‘onnodig’, ‘niet nuttig’ en bovendien ‘onverenigbaar met de vrijheid van Godsdienst’ is, gaat per 1 augustus in ons land het niqabverbod in werking treden.

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, geldt in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer.

NIDA maakt zich niet alleen zorgen om de vrijheid van godsdienst maar ook om de negatieve effecten als stigmatisering, polarisatie en isolatie die met de symboolpolitiek van deze wetgeving gepaard gaat.

Vandaar dat NIDA het initiatief neemt om de boetes die in heel Nederland aan Niqabdraagsters worden uitgedeeld te betalen. Hiertoe gaat NIDA een apart rekeningnummer en potje openen waarin burgers een donatie kunnen doen.

Frankrijk
Eerder maakte de Franse activist Rachid Nekkaz, om alle boetes te betalen die worden uitgedeeld aan vrouwen in Nederland die een boerka dragen. De politiek activist vindt het kabinetsbesluit onaanvaardbaar: “Het verbiedt nu vreedzame vrouwen zich te kleden zoals zij zelf willen.”

De Fransman besloot al eerder om de bekeuringen voor mensen in Frankrijk en België te betalen toen daar het boerkaverbod voor de gehele openbare ruimte werd ingesteld.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.