de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Niet weer een dialoog maar noten kraken, minister

Vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, synagogen en seculiere organisaties komen vandaag bij elkaar in Den Haag voor een levensbeschouwelijke religietop.

In de Ridderzaal gaan ze in gesprek over ‘actuele spanningen’ in de samenleving. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt dat het zogenoemde Ridderzaaldialoog leidt tot meer begrip en een betere onderlinge samenwerking.

Minister Asscher wil vooral dat de stromingen elkaar bij incidenten of in geval van polarisatie beter weten te vinden. Na afloop maakt Asscher de belangrijkste uitkomsten bekend. De ruim 120 deelnemers zijn nadrukkelijk niet uitgenodigd namens hun organisatie, maar op persoonlijke titel. Zodat zij niet steeds moeten opletten of ze wel officiële standpunten verkondigen. Ook minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) zal aanwezig zijn.

De minister mag en kan een levensbeschouwelijke religietop organiseren.

Maar het is wel een beetje gek dat de minister een levensbeschouwelijke religietop wil organiseren met als reden dat de verschillende religie stromingen elkaar bij incidenten of in geval van polarisatie beter weten te vinden.

Als de kopstukken en hun organisaties elkaar, niet kunnen of niet weten te vinden, na alle ellende die wij mee hebben gemaakt de afgelopen tien jaar. Dan is dat een groot maatschappelijk probleem. Het is trouwens maar de vraag of dat zo is. Volgens mij weten de kopstukken van alle stromingen elkaar te vinden en werken zij met elkaar daar waar het kan en niet daar waar het moet. Van mij mag het zeker een tandje hoger!

De minister wil een dialoog en geen debat en daarom is brainstormen over nieuw beleid niet aan de orde. Hier maakt de minister een denkfout. Naar mijn mening zij wij allemaal uitgedialoogt en moeten wij juist nu naar het debat en daar waar nodig met elkaar noten kraken.

Ik verwacht dat de top niet veel zal leveren. De pijnpunten zijn bij iedere organisatie en kopstuk bekend. Het gaat om het meten met twee maten, om discriminatie en uitsluiting. Het gaat om de werkloosheid, om het vroeg verlaten van school en het gaat om de radicalisering en nog meer.

Het wordt de hoogste tijd dat de ministers en hun departementen het beleid juist radicaal gaan vernieuwen. De maatschappelijke problemen nemen alleen maar toe en de oorzaken nestelen zich nu veel te diep in het DNA van onze samenleving.

Het is vijf voor twaalf en er moeten harde noten gekraakt worden. We moeten duidelijkheid van elkaar eisen en het vertrouwen in elkaar uitspreken zodat alle maatschappelijke betrokkenen elkaar er op wijzen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Heel belangrijk is dat er ook oplossingen aanvaard moeten worden die niet altijd passen in het politiek stramien van de ministers en hun departementen. Maar wel hard nodig zijn om een aantal maatschappelijk problemen te kunnen oplossen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.