de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Ook Wilders moet soms buigen

Laten we eerst positief beginnen: het is zeer wijs van Geert Wilders om zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te staken. Een mooi Chinees spreekwoord zegt: als de wind waait, buigt het gras.

Wie Wilders en de PVV volgt weet dat de partij niet veel geeft om kunst, met of zonder een grote K. Het ging Wilders met zijn “wedstrijd” niet om de kunst te bevorderen. Evenmin ging het hem om een debat of dialoog op gang te brengen tussen enerzijds hem en zijn achterban en anderzijds de Nederlandse moslimgemeenschap.

Levens in gevaar
Een belangrijke vraag was en is of Wilders er zich van bewust was dat hij met zijn wedstrijd levens van Nederlanders – ook militairen – vooral in islamitische landen, in gevaar brengt. Dat bij ons de vrijheid van meningsuiting een groot goed is wil niet zeggen dat mensen in sommige islamitische landen, dat ook vinden. Dat is een politieke en maatschappelijke realiteit waarmee Wilders rekening mee dient te houden.

Dat er politieke druk op Wilders is geweest vanuit het kabinet op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten is een feit. Een andere verklaring voor het afblazen van de wedstrijd, zou ook kunnen zijn dat Wilders de politieke druk vanuit het kabinet heeft gebruikt omdat er weinig animo van kunstenaars is om mee te doen aan zijn “politieke wedstrijd”. Dat Wilders hoe triest ook 24/7 beveiligd wordt en in safe house slaapt, wil niet zeggen dat iedereen dat ervoor over heeft. Bovendien waken onafhankelijke kunstenaars ervoor om zich te laten gebruiken door politici.

In het buitenland, met name in moslimlanden, moet het ook duidelijk worden dat de standpunten van Wilders niet de standpunten zijn van de Nederlandse regering of van het Nederlandse volk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Een anekdote. Toen Wilders met zijn film Fitna bezig was, werd bij de ambassadeurs van de islamitische landen – in Nederland – gesmeekt om de Nederlandse burgers in de moslimlanden te beveiligen en werd er veel werk door ‘BV Nederland’ verzet om een boycot te voorkomen op Nederlandse producten in moslimlanden. Een ambassadeur uit één van die landen vertrouwde mij het volgende toe: de Nederlanders zijn raar, zij vragen aan ons om miljoenen moslims in het gareel te houden en zelf kunnen ze dat niet doen met één politicus?

Niemand kan de Profeet beledigen
Doodsbedreigingen in welke vorm dan ook of overgaan tot geweld is niet alleen onislamitisch, onwenselijk en strafbaar, maar speelt ook Wilders in de kaart. Wie het niet eens is met Wilders, kan op verschillende vreedzame manieren in actie komen. Het krachtigste wapen in deze, is de rechtsstaat. Dezelfde rechtsstaat die Wilders beschermt, beschermt ook Nederlandse moslims in het belijden van hun godsdienst en in hun recht op vrijheid van meningsuiting.

Misschien denkt Wilders dat hij met zijn cartoonwedstrijd de profeet Mohammed kan beledigen. Dat is een illusie en een politiek-ideologische denkfout. Wilders moet weten dat hij God, de Koran en de profeet niet kan beledigen, zij staan boven dit soort aardse zaken.

Hetzelfde geldt voor hen die denken dat zij God, de Koran en de profeet “moeten” verdedigen vanuit religieus verlichting. Het is een ‘theologische illusie’ om te denken dat zij God, Zijn Heilige boeken en Zijn profeten tegen mensen als Wilders kunnen beschermen.

Zij die dat doen begeven zich op zeer glad ijs. Zij leven in de ‘illusie’ dat zij groter zijn dan God, en dat is een religieuze dwaling die in de ogen van God erger is dan een cartoonwedstrijdje van Wilders.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.