de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Opvolger FORUM is www.kis.nl

Met de beëindiging van de activiteiten van FORUM is ook een einde gekomen aan de website van FORUM. Belangrijk om te weten is dat er een opvolger (www.kis.nl) is gekomen waar kennis over integratie en samenleving is te vinden.

Kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren een nieuwe programma op het terrein van integratievraagstukken. Het programma neemt daarmee een deel van de taken van FORUM over. Vanwege de beëindiging van de subsidie zijn alle activiteiten van FORUM sinds 1 januari 2015 stopgezet.

Het nieuwe programma werkt op vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving voert onderzoek uit binnen deze thema’s en adviseert professionals, maatschappelijke organisaties, overheden, migrantenorganisaties en bedrijven. Het platform wil antwoord geven op vragen als: hoe leiden gemeenten de integratie van nieuwe migranten in goede banen? Wat heeft een organisatie nodig om een succesvol diversiteitsbeleid te voeren? En: welke praktijkvoorbeelden dragen bij aan een inclusieve en stabiele samenleving?

Informatie over en activiteiten van de voormalige afdeling Migratierecht van FORUM – nu Stichting Migratierecht Nederland in Amsterdam – zijn nu te vinden op de website www.stichtingmigratierecht.nl.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.