de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Orthodoxen van Dokkum zijn een gevaar voor de rechtsstaat

Op de A7 tussen Joure en Heerenveen werden zaterdagochtend twee bussen met demonstranten, met toestemming van de burgemeester, tot stoppen gedwongen door voorstanders van Zwarte Piet die de weg blokkeerden.

Stel je voor: een groep Nida- of DENK-aanhangers die aanstaande zaterdag 25 november twee bussen tegenhouden met Leefbaar Rotterdam-achterban die naar Rotterdam willen komen om actie te voeren voor het behoud van Zwarte Piet met toestemming van de burgemeester van Rotterdam.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de gewone, ‘normale’ Nederlander eerst op de sociale media z’n ongenoegen botviert en nu ook in de openbare ruimte het recht in eigen handen neemt?

Het zijn onze politici die onder druk van Wilders, Thierry Baudet, rechtse journalisten en de verkiezingen blijven inspelen op de onderbuik gevoelens van de gewone, normale Nederlander, met toespraken over de Nederlandse identiteit, cultuur en geschiedenis.

Diezelfde politici, rechtse journalisten en radicale groeperingen die de in Nederland geboren moslims en ander migranten de les lezen, en soms terecht. Maar als het gaat om de ongrondwettelijke acties van de gewone, normale Nederlander, dan kijken zij de ander kant op omdat zijn in hun diepste wezen de acties in stilte goedkeuren en stiekem vieren.

De gewone, normale Nederlanders die afgelopen zaterdag midden op de snelweg de tegenstanders van Zwarte Piet tegen hebben gehouden, willen koste wat kost de oude tradities behouden door middel van acties die tegen de rechtsstaat indruisen. Zij beroepen zich vaak op het karakter van het kinderfeest. Maar in feite laten zij zich leiden door hun xenofobische gevoelens die zij niet publiekelijk kunnen uiten uit angst voor xenofoob of een racist uitgemaakt te worden.

De gewone, normale Nederlanders vinden vaak dat de salafisten de integratie belemmeren door hun kinderen volgens de islamitische tradities op te voeden. Maar als het gaat om hun eigen kinderen, dan vinden zij het goed dat deze opgroeien met racistische ideeën, omdat deze zou horen bij de Nederlandse identiteit en cultuur. Met hun acties belemmeren zij ook de integratie van kinderen die later ook moeten functioneren in de multiculturele samenleving.

Dokkum laat zien dat ook de gewone, normale Nederlanders een gevaar kunnen zijn voor de rechtsstaat. Maar tot mijn verbazing kunnen zij op begrip rekenen van de Nederlandse regering. CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zegt in een interview: “normaal gesproken ga je geen snelwegen blokkeren”. Maar hij kan wel begrip opbrengen voor het tegenhouden van de demonstranten.

Tijdens het lezen van het interview met CDA-staatssecretaris moest ik denken aan de HJ Schoo-lezing van Sybrand Buma die zie: ‘Onze traditie en cultuur mogen we niet laten verwateren.’ In feite zegt Knops: laten we het ‘racistisch karakter’ van onze tradities en cultuur in stand houden.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.