de Moslimkrant

Pegida mag niet demonstreren voor moskee

Pegida Nederland heeft de gemeente laten weten dat zij op woensdag 24 oktober op het Moskeeplein in Utrecht wil demonstreren tegen islamisering.

Uit oogpunt van de openbare orde en veiligheid heeft locoburgemeester Kees Diepeveen, in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de Nieuwekade (het terrein naast parkeergarage Paardenveld) aangewezen als locatie voor deze demonstratie, die op 24 oktober tussen 20.00 en 23.00 uur staat gepland. Daarnaast is de organisatie gemeld dat discriminerende of opruiende uitingen niet zijn toegestaan.

De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren zijn belangrijke grondrechten, evenals als het recht van geloofsbelijdenis. Maar een demonstratie mag niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen.

Demonstraties worden beoordeeld op drie gronden uit de Wet openbare manifestaties (Wom): bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en/of bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden, aldus locoburgemeester Kees Diepeveen.

Pegida demonstreerde eerder op 5 oktober op het plein bij de ULU-moskee. Deze demonstratie is vroegtijdig beëindigd in verband met wanordelijkheden. Pegida heeft voor 24 oktober opnieuw een aanvraag gedaan voor een demonstratie op het plein bij de ULU-moskee.

Gezien het verloop van de demonstratie van 5 oktober achten de gemeente en de politie het niet uitgesloten dat aanstaande woensdag opnieuw pogingen tot verstoringen en wanordelijkheden plaatsvinden. Daarom is gezocht naar een plek die beter beheersbaar, zichtbaar en controleerbaar is, zodat de demonstranten bij ongeregeldheden beter kunnen worden afgeschermd.

Pegida Nederland is geïnformeerd over de voorgenomen beperking. De gemeente heeft ook diverse moskeebesturen, ondernemers en andere partijen geïnformeerd over het voorgenomen besluit.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.