de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Prediken via de social media in plaats van moskee

El-Alami Amaouch

Deze week werd bekend gemaakt dat de Marokkaans Nederlands prediker El Alami Amaouch, in Den Haag zou prediken.

België verklaarde in september vorige jaar Amaouch tot ongewenst persoon en heeft hem het land uitgezet, omdat hij een gevaar zou zijn voor de samenleving.

Amaouch is in Den Haag terecht gekomen omdat hij in Marokko niet welkom is. Amaouch in salafistische kringen bekend als (Abou Hamza) ontkent dat hij actief is in Nederland. Amaouch verblijft sinds januari dit jaar in Den Haag en heeft zich ingeschreven voor een huurwoning en een uitkering. Hij is een Nederlands staatsburger met een Nederlands paspoort en kan aanspraak maken op alle rechten die elke Nederlander toekomen.

Gebiedsverbod
Amaouch is een vaste bezoeker van de Quba-moskee in Den Haag, maar hij preekt niet in de Nederlandse moskeeën. Hij doet dat wel online via zijn account op Facebook.

Het gebiedsverbod van de minister van Justitie aan de uit Syrië afkomstig imam Fawaz Jneid voor twee wijken in Den Haag, heeft Jneid – die al actief was op FaceBook – gedwongen om nu ook lezingen te geven via FaceBook waar hij ook vragen beantwoord die religie gerelateerd zijn.

Het zelfde doet ook Suhayb Salam van de salafistische stichting alFitrah in Utrecht. Salam is zeer actief via FaceBook en zijn FitrahTV en op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=RJtBYOJ-3Mo

Suhayb Salam van stichting alFitrah in Utrecht.

Naast het preken en lezingen geven gebruikt Salam de sociale media ook om gelddonaties te verkrijgen voor de inmiddels verkochte pand in Utrecht.

De meeste salafistische predikers gebruiken FaceBook omdat zij geen fysieke podium (moskee) meer hebben waar zij kunnen preken. Salafistische predikers zijn vaak traditioneel in hun ideeën en denken, maar niet in hun strategisch handelen.

Deze predikers lopen – hoe gek het ook klinkt – vaker voorop in het gebruik van technologische middelen zoals FaceBook, WhatsApp en live streaming de zogenaamd Da’wa-TV ( kennismaking met een religie via de TV) zoals Sunnah-TV Netherlands, HudaTV, SadakaTV en FitraTV.

Maatregelen/studies
Eerder dit jaar legde de minister van Justitie een gebiedsverbod op aan imam Fawaz Jneid. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) verkondigt Jneid een intolerante boodschap en zou de imam bijdragen aan radicalisering van jongeren. Jneid is tegen de beslissing van de minister in beroep gegaan de zaak komt over een week voor de rechter.

Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen tegen salafistische predikers. De landelijke politiek wil onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om het gebiedsverbod vaker in te zetten tegen salafistische predikers.

Ook wordt uitgezocht of het juridisch haalbaar is om salafistische predikers een sociale huurwoning te weigeren en het korten of zelfs weigeren van een uitkering. Hetzelfde geldt voor het intrekken van de Nederlandse Nationaliteit.

Er wordt ook over nagedacht om met de Belastingdienst, de Kamer van de koophandel, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bouw verenigingen te praten of burgers met een uitkering -waaronder salafistische predikers- op hun sociale huurwoning een of meerdere stichtingen mogen inschrijven.

Geen vertrouwen in de toekomst
Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III staat: De vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor aanzetten tot haat en radicalisering. De democratische rechtsstaat moet weerbaarder worden gemaakt tegen radicale antidemocratische krachten. De verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen, worden uitgebreid door aanpassing van art 2:20 BW.

De salafistische predikers kunnen de komende kabinetsperiode beter offline gaan.

 

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.