de Moslimkrant

“Profeet Mohammed beledigen is geen vrije meningsuiting”

In de strafrechtelijke veroordeling met een geldboete die een Oostenrijkse vrouw is opgelegd voor haar uitspraak dat de profeet Mohammed een pedofiel is, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld dat haar recht op vrije meningsuiting niet is geschonden.

De Oostenrijkse rechtbank veroordeelde in 2011 de vrouw in kwestie voor minachting van religieuze doctrines, waarvoor ze een boete kreeg van 480 euro.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van mening dat “de landelijke rechtbanken uitvoerig de bredere context van haar statement hebben vastgesteld, haar recht op vrije meningsuiting zorgvuldig hebben afgewogen tegenover het recht van anderen om hun religieuze gevoelens te beschermen, en een legitiem doel hebben gediend om de religieuze vrede in Oostenrijk te behouden. “

Verder was er geen sprake van schending van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de vrijheid van meningsuiting dekt. “De vrouw beklaagde zich erover dat de landelijke rechtbanken de inhoud van haar statement niet hadden beoordeeld in het licht van haar recht op vrijheid van meningsuiting.”

Het EHRM vindt haar statement “niet op een neutrale manier verwoord teneinde een objectieve bijdrage te leveren aan een openbaar debat over kindhuwelijken. Bovendien vindt het Hof dat de bescheiden geldboete die haar is opgelegd niet als onevenredig kan worden beschouwd.

De Oostenrijkse rechtbanken maakten een onderscheid tussen pedofilie en kindhuwelijken. Dat laatste was historisch gezien ook gebruikelijk in families van Europese heersers.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.