de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

PVV’ers vinden dat Wilders meer rechten heeft dan moslims

Volgens een onderzoek van de universiteit van Utrecht uitgevoerd door Sabrina Regt, vindt een meerderheid van de autochtonen, dat er een absoluut recht is op vrijheid van meningsuiting: iedereen mag zeggen wat hij of zij wil.

Daarentegen vindt slechts een kwart dat moslims het recht hebben om op straat korans uit te delen. Hetzelfde geldt voor de negatieve uitspraken van Geert Wilders over de Koran. Een kwart vindt dat die door de beugel kunnen.

Volgens de Utrechtse onderzoeker Sabrina de Regt wordt dit verschil maar voor een deel verklaard door de neiging van mensen om sociaal wenselijk te reageren op algemeen geformuleerde rechten. Volgens haar ligt er ook eigenbelang ten grondslag aan antwoorden bij concrete voorbeelden. “Zo vinden PVV’ers dat Wilders meer rechten heeft dan moslims en zijn vrouwen gevoeliger voor vrouwenrechten dan mannen.”

Volgens De Regt lijkt dat een logische gedachtegang, maar dat maakt de zaak niet minder zorgelijk. “Indien mensen zich vooral zorgen maken over mensenrechten als persoonlijk belang, dan kunnen rechten voor minderheden in de knel komen.”

4 en 5 mei
Het onderzoeksprogramma van de Utrechtse universiteit en het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ook gekeken naar de houding van Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst ten aanzien van herdenking en bevrijding. Zo bleek dat Nederlanders met een Antilliaanse, Indonesische en Surinaamse achtergrond niet minder waarde hechten aan 4 en 5 mei dan autochtone Nederlanders.

Anders ligt dat bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij hangen minder de vlag buiten op 4 en 5 mei en houden minder vaak twee minuten stilte tijdens de Dodenherdenking.

Opmerkelijk is dat allochtonen die wel naar de Dodenherdenking gaan, hierbij meer gevoelens van nationale verbondenheid ervaren met andere Nederlanders dan autochtone Nederlanders.

Volgens onderzoekers komt dat doordat allochtonen die meedoen, dat heel bewust doen en dat associëren met de Nederlandse identiteit.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.