de Moslimkrant
windt er geen hoofddoekjes om

Québec wil verbod op religieuze symbolen

De provinciale overheid van Québec in Canada heeft een wetsvoorstel ingediend dat advocaten, leraren en andere werknemers in de publieke sector verbiedt religieuze symbolen, zoals de hijab, te dragen tijdens het werk.

Canadese moslims veroordeelden onmiddellijk de maatregel die in het provinciale parlement werd voorgesteld en noemde het “regressief” en discriminerend:

“Deze wetgeving is in feite een verbod op het dragen van de hijab in de publieke dienst van Quebec, aangezien het overweldigende aantal getroffen mensen moslimvrouwen zal zijn,” zei Ihsaan Gardee, uitvoerend directeur van de Nationale Raad van Canadese moslims, een belangenbehartigingsgroep.

De Quebec-wetgeving is de laatste poging van de Canadese provincie om beperkingen op te leggen aan religieuze symbolen in de publieke sector.

Het wetsvoorstel, genaamd “Een daad die de scheiding van kerk en staat respecteert”, zou leraren, schoolbestuurders, advocaten en andere staatswerknemers die religieuze symbolen dragen, verbieden hun werk te doen.

Dat kan de hijab zijn die door moslimvrouwen wordt gedragen, of de keppel gedragen door Joodse mannen, naast andere religieuze kleding.

Personen die al voor de overheid werken, krijgen een vrijstelling van de beperkingen, “zolang ze dezelfde functie uitoefenen binnen dezelfde organisatie”, staat in de wet. Dat suggereert dat het verbod van toepassing is op nieuwe overheidsmedewerkers of een medewerker die een nieuwe rol op zijn of haar werkplek op zich neemt.

De regering van Quebec rechtvaardigt de beperkingen op basis van het staatssecularisme, met het argument dat religieuze symbolen geen plaats hebben in openbare instellingen.

De stelling luidt: “Het is belangrijk dat het primaat van de scheiding van kerk en staat verankerd is in de rechtsorde van Quebec”.

Maar dat argument is door velen in Quebec als oneerlijk veroordeeld, omdat de wetgeving zich onterecht richt op moslimvrouwen die de hijab dragen. Dit zal leiden tot hun uitsluiting van de samenleving.

Mensenrechtengroeperingen en juridische experts hebben lang geleden gezegd dat dit soort wetten rondom staatssecularisme de religieuze vrijheid schenden, naast andere beschermde rechten.

In 2017 heeft de vorige regering van Quebec een wet aangenomen die mensen verbood hun gezichten te bedekken bij openbare diensten.

De wet bekend als Bill 62 werd uitgebreid tot iedereen die toegang wil krijgen tot gezondheids- en onderwijsdiensten, evenals iedereen die het openbaar vervoer gebruikt.

De wetgeving veroorzaakte ook verwarring, omdat gemeenten en openbaarvervoersbureaus zeiden dat ze geen manier hadden om het volledig af te dwingen.

© de Moslimkrant.nl, alle rechten voorbehouden.